Lapseootel talunikele avaneb asendustoetus

Põllumajandusministeerium viib asendustoetuse määrusesse sisse muudatuse, mis võimaldab maksta põllumajandustootja asendamise toetust naissoost põllumajandustootjale sünnituseelsel ja sünnitusjärgsel perioodil.

Ettepanekuga hakata tootjale maksma asendustoetust sünnituseelsel ja sünnitusjärgsel perioodil tuli möödunud aasta lõpus välja Eestimaa talupidajate keskliidu asendusteenistus. Toetus võimaldab lapseootel naispõllumajandustootjal tellida asendamist enne ja pärast sünnitust, et mitte võtta riske suurte loomadega töötamisel. Asendusteenistus soovis asendustoetuse võimaldamist ka ettevõtja talus töötavale abikaasale, elukaaslasele ja täiskasvanud lapsele, kuid vähemalt esialgu ministeerium neid soove ei arvestanud. Rahuldamata jäi ka ettepanek, et riik suurendaks tootja vigastuse, õnnetuse ja raske haiguse korral asendustoetusega haiguspäevade arvu 182 päevani aastas.

Põllumajandusministeerium on arvamusel, et põllumajandustootjaid tuleks rohkem teavitada olemasolevast asendusteenusest, et suurendada seda kasutavate põllumajandustootjate arvu. Piimatootjate kõrval on õigus asendustoetust saada ka kõigil väikese ja keskmise suurusega tootjail, kes kasvatavad sigu, kitsi või lambaid.

Asendajate arvu suurendamiseks soovitab ministeerium asendusteenistusel kaaluda võimalust teha põllumajandustootjate asendajate koolitamisel koostööd Järvamaa kutsehariduskeskuse ja Olustvere teenindus- ja maamajanduskooliga, kus on olemas õpetajad, õppekava ning kaasaegne õppelaut.

Print Friendly, PDF & Email