Vanemad ei nõustu “toimetulekukooli” sulgemisega (15)

Kallemäe kooli Kuressaare filiaali laste vanemad ei poolda “toimetulekukooli” sulgemist ning erivajadustega laste sõidutamist linna ja Kallemäe kooli vahet.

“Kuna Kuressaare filiaal töötab üsnagi optimaalselt ja jääks töötama ka tulevikus, on sulgemisplaan suhteliselt arusaamatu,” ütles lapsevanem Indrek Teppan. “Miks ma peaksin oma lapse Kallemäele viima, kui Kuressaares on tema jaoks kõik tingimused loodud?”

Teppani sõnul kolmapäevasel koosolekul lapsevanemate arvamust filiaali sulgemise suhtes ei küsitudki. “Küsisin, kas keegi on selle poolt, et kolida filiaal Kallemäele,” lausus Teppan. “Ei tulnud ühtki jaatavat vastust.”

“Mismoodi see elu olema hakkaks, selgust küll ei saanud,” tõdes lapsevanemana koosolekul osalenud Argo Kirss, Kuressaare sotsiaaltöö abilinnapea. “Kuidas sa saad millegi poolt olla, kui selle kohta midagi ei tea?”

Võtmeküsimus on transport

Nii Teppani kui ka Kirsi sõnul on võtmeküsimus just laste sõidutamine kooli ja tagasi. “Kummaline, et Kallemäe kooli enda poolt ei tulnud selle koha pealt ühtki ideed,” imestas Teppan. Tema sõnul võib igapäevane sõit Kallemäe ja kodu vahet olla vähemalt osale lastest liiga pikk.

“Näiteks Kuressaarest 30 kilomeetri kaugusel elavate laste teekond edasi-tagasi muutub sajakilomeetriseks,” tähendas Teppan. “Lastel, kes käivad Lääne-Saaremaalt, ei olegi võimalust sel juhul koju minna, nad peaksid jääma internaati,” lisas Kirss.

Teppan leiab, et Kuressaares kuus aastat tegutsenud “toimetulekukoolis” on selle õpilastele olemas kõik vajalik.

“See maja on ju ainult projekteeritud ja ehitatud täpselt neid lapsi arvestades,” lausus ta. “Ainuke, mida pole, on staadion ja ujula, aga arvan, et hooldus- ja toimetulekuklassi õpilased ei saaks neid ehk niikuinii kasutada.”

Ka on lastel Teppani hinnangul linnas võimalik saada rohkem rehabilitatsiooniteenuseid.

Kallemäe kooli renoveerimine – halb otsus

Teppani sõnul on kooli direktor Kaire Kiil eilses Saarte Hääles ilmunud artiklis “pisut manipuleerinud numbritega”, väites, et laste arv üha väheneb.

“Suurema erivajadusega – hooldusklassi ja toimetulekuklassi – laste arv jääb üsna stabiilseks ja tulevikus on Kuressaares pigem näha selle kasvu,” ütles Indrek Teppan, kes leiab, et riigil oleks õigem tunnistada, et vale oli Kallemäe kooli investeerida ja tuleks hoopis püüda see “maha müüa või sinna pioneerilaager teha”.

“Kuskilt on Kallemäe kooli puhul omal ajal väga optimistlikult võetud arvud, et lapsi hakkab lisaks tulema, aga reaalsus on teine,” tõdes Argo Kirss. “Pigem jääb Kallemäel käivaid lapsi oluliselt vähemaks, ka seetõttu, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuse järgi peaks osa lihtsustatud õppekava järgi õppivaid lapsi minema tavakooli. Miskipärast üritatakse aga näidata, et just toimetulekukoolil on tohutu lastepuudus. Praegu soovitakse Kallemäe kooli probleemi lahendada linna kooli laste arvelt ja see on häiriv.”

 

Vastuseis ei tulnud ootamatult

“Ega me väga kaugele sellel koosolekul jõudnud,” tõdes Kallemäe kooli direktor Kaire Kiil, lisades, et vanemate vastuseis ei tulnud talle ootamatult.

“Leppisime kokku, et koondame nende mõtted ja edastame ministeeriumile,” rääkis Kiil. “Järgmine koosolek toimub koos ministeeriumi esindajatega Kallemäel, aga kuupäeva pole veel paika pandud.”

Küsimusele, mis saaks Suur-Põllu tänava hoonest pärast seda, kui filiaal Kallemäele kolitaks, Kiil vastata ei osanud. “See on Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi maja ja eks nad ise otsusta,” lausus ta.

Küsimusele, kui kaua toimetulekukooli sulgemisotsuse tegemiseks aega on, vastas Kiil: “See peab toimuma ikka siis, kui kõik probleemid on lahendatud. Seda, et kolimine kindlalt peaks sügiseks tulema, ei ole kusagil öeldud.”

Print Friendly, PDF & Email