Suur osa toimetulekuraha jäi üle (16)

Suur osa toimetulekuraha jäi üleSaare maakonnas jäi kohalikel omavalitsustel eelmisel aastal kulutamata koguni 27 221 eurot riigieelarvest toimetulekutoetusteks eraldatud summast.

Kogu nendele eraldatud summa suutsid n-ö nulli ajada ainult Laimjala, Muhu ja Orissaare vald, kõigil teistel jäi raha üle. Suurem jääk oli Kuressaare linnal, 14 678 eurot. Mitte sentigi ei kulunud toetuseks raha Ruhnus.

Kõik kohalikud omavalitsused kokku aitasid oma abivajajaid eelmisel aastal toimetulekutoetustega kogusummas 235 428 eurot, kuigi riigieelarvest oli selleks eraldatud 278 467 eurot.

Kuna raha jäi üle ja kandus 2013. aastasse, eraldati selleks aastaks Saare maakonna omavalitsustele toimetulekutoetusteks vaid 209 362 eurot ehk 69 105 euro võrra vähem kui mullu.

Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnas, et 2012. aastal maksti Kuressaare linnas toimetulekutoetust kogusummas 108 204 eurot.

Toetatud leibkondade arv jäi 2012. aastal kuude lõikes vahemikku 32 kuni 109. Kõige enam vajati Kuressaares täiendavat abi veebruaris, mil toetati 109 leibkonda ehk 189 inimest.

“Seega võib kõige raskemaks pidada jaanuarikuud, mis leibkondade veebruari väljaminekutes kajastub,” lisas Maripuu. 2011. aastal sai toimetulekutoetust olenevalt kuust 61 kuni 116 leibkonda.

Kuressaare linna toimetulekutoetuste suur jääk tekitas detsembris küsimusi mitmetes Kuressaare linnavolinikes, kes arutasid teemat nii komisjonide koosolekul kui volikogu istungil. Volinik Anti Toplaan uuris, kas tunduvalt väiksem toimetulekutoetuse kulu on tingitud inimeste teadmatusest, kes ei oska sotsiaalosakonnast abi küsida.

Abilinnapea Argo Kirss vastas, et teadmatusega tegu ei saa olla ja on raske öelda, mis väiksema kulu tingib.

Kirsi sõnul oli masuaastail Kuressaares toimetulekutoetust taotlenud leibkondade arv mõnedel kuudel ka 500, sel aastal talvel oli maksimum ainult veidi üle saja pere.

“Sügisel samuti pole arvukus tõusnud, on pigem madal, mis on ju hea ja näitab, et ilmselt on hakkamasaamist rohkem,” sõnas Kirss linnavolikogu istungil.

Print Friendly, PDF & Email