Linnavalitsus nõuab politseimaja parkla avamist (8)

Kuressaare linnapea Mati Mäetalu saatis siseministeeriumile ja Riigi Kinnisvara ASile kirja, milles juhib tähelepanu uue politsei ja pääste ühishoonega seotud parkimisprobleemidele.

Kui hoone avamisel kinnitas siseminister Ken-Marti Vaher, et kodanikule tähendab uue maja valmimine lihtsamat asjaajamist ja kriisiolukorras kiiremat kvaliteetset abi, siis linnapea kirja järgi ei ole kvaliteetne avalik teenus ühishoones tagatud.

“Tänaseks ilmnenud puuduseid territooriumi funktsionaal-suses ja külastajate parkimise korraldamises oleks saanud vältida,” leiab Mäetalu.

Linnavalitsuse teatel on Transvaali tn 58 kinnistu kogu projektijärgne parkimiskohtade arv 57, sealhulgas 39 parkimiskohta külalistele ja töötajatele. Linnavalitsus on väljastanud hoonele kasutusloa teadmisel, et objekt on ehitusprojekti kohaselt välja ehitatud ja seda kasutatakse vastavalt kokkulepitule, kirjutab linnapea.

“Täna on territoorium külalistele suletud, klientide parkimisvõimalus korraldamata ja juhuslike tänavamaal parkijate näol tuletõrjeauto liikumise ohutus tagamata,” nendib Mati Mäetalu, kelle sõnul ei tähenda bussijaama lähedus kohe mugavat ligipääsu kõikidele klientidele.

Linnapea nendib, et sisuliselt on ühishoone valmimisega avalike teenuste osutamine ligipääsetavuse aspektist, nt Tallinna tänavalt ühishoonesse kolinud kodakondsus- ja migratsiooniameti Kuressaare büroo või Lossi tänavalt sinna kolinud politsei puhul halvenenud.

“Eeldame, et avate klientidele vaba pääsu külastajate parklasse esimesel võimalusel, vaadates veelkord üle territooriumi kasutamise korraldamise vastavalt kehtivale detailplaneeringule, hoone kasutusloa väljastamise aluseks olnud ehitusprojektile ja kvaliteetse avaliku teenuse tagamise põhimõtetele,” seisab linnapea kirjas.

Print Friendly, PDF & Email