Küdemal ja Tagalahes tahetakse hakata kasvatama siiga ja forelli (4)

Küdemal ja Tagalahes tahetakse hakata kasvatama siiga ja forelli

UUED VÄLJAKUTSED: Staažikas kalakasvataja Valeri Tootsman tahab taas alustada Saaremaal kala kasvatamist meres asuvates sumpades, mida tehti viimati kümmekond aastat tagasi Veerel. Foto: arhiiv

Kaks Saaremaa ettevõtet taotleb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt hoonestusõiguse luba, et paigaldada Tagalahe ja Küdema lahe äärde kalakasvatussumbad.

Torgu Kala OÜ soovib paigaldada ühe kalakasvatussumba Tagalahte ja OÜ Vamako ühe või kaks sumpa Küdema lahe äärde.

Torgu Kala OÜ juhatuse liige Indrek Aeltermann teatas hoonestusõiguse taotluses ministeeriumile, et sumbakomplekt on mõeldud aastaringseks kasutamiseks ja koosneb kuuest uputatavast 20meetrise läbimõõduga ning umbes 10 meetri sügavusest sumbast, kus hakatakse kasvatama siiga ja forelli.

OÜ Vamako juhatuse liige Valeri Tootsman märkis oma taotluses, et ettevõte soovib paigaldada ühe või kaks sumpa sõltuvalt Küdema lahe reostuskoormuse taluvusest.

Ka OÜ Vamako plaanib kasvatada siiga ja forelli. Sumbakomplekt koosneb kuuest kuni 20meetrise diameetriga sumbast.

Mõlema ettevõtte taotluses on märgitud, et tavaasendis on sumbad uputatud umbes viie meetri sügavusele ja on veepinnalt nähtamatud. Küll aga tähistatakse sumbakomplekti ala igast neljast nurgast veepinnal nähtavate poidega, millel pimedal ajal töötavad ka päiksepatareidel vilkuvmajakad. Poid on nähtavad ka raadiolokatsiooniseadmetele. Üks kord nädala või kahe jooksul tõstetakse sumbad kalade visuaalseks vaatluseks pinnale, et lisada automaatsöötjatesse sööta ja kontrollida sumpa.

Nii Torgu Kala OÜ kui OÜ Vamako lubavad, et sumpade teenindamiseks kasutatakse selleks otstarbeks soetatavat ujuvvahendit, mis hakkab baseeruma Veere sadamas või kokkuleppe saavutamisel Tallinna Sadam AS-ga Saaremaa Sadamas.

Print Friendly, PDF & Email