Õunaaias

Õunaaias

Foto: Aare Laine

Mida peab üks aiapidaja jaanuaris-veebruaris aias tegema?

Noorte viljapuude tüved peavad olema kaitstud, selleks võib kasutada spetsiaalseid tüvekaitseid, okaspuude oksi või näiteks jõupaberit. (Minu vanaisa kasutas edukalt pilliroogu. – T. K.) Sellega hoitakse ära väiksemate näriliste, aga ka jäneste tekitatud kahju ning kevadine päikese tekitatud tüvepõletik (nn külmakahjustus).

Millised on Saaremaale kõige sobivamad õunasordid? Kui linnamaja aias on ruumi vaid paarile-kolmele puule, milliseid sorte eelistada; mida arvata nn perepuudest?

Õunasortide valik sõltub eelkõige inimeste soovidest – kes eelistab suvesorte, kes jälle säilitussorte; kes armastab magusama maitsega sorte, kes hapumaid. Saaremaa kliima on võrreldes Ida-Eesti kliimaga pehmem, seetõttu sobib siia enamik sortidest. Kui aias on ruumi vähe ja soov istutada aeda perepuu, tuleb jälgida, et kõik sordid oleks tähistatud. Kui perepuu esimese rinde oksad on 70–90 cm kõrgusel maapinnast, siis ühel hetkel hakkavad nad segama puualuse muru niitmist ning kui otsustatakse oks eemaldada, võib juhtuda, et sellega eemaldatakse ka üks sort. Perepuudel kasutatakse tavaliselt 4 sorti – neist üks, mis on poogitud ladvale, saab domineerivaks. Perepuu võikski valida selle järgi. Kuid aednikul on võimalus ka ise kevadel pookimisega katsetada.

Küsis TÕNIS KIPPER
Vastas MADLI JALAKAS, aiandusagronoom, Kadastiku Õunaaia tegevjuht

Print Friendly, PDF & Email