Maamajutusettevõtteid on kõige enam Saaremaal

Hiljuti põllumajandusministeeriumi tellimusel valminud uuring maaturismi ettevõtlusest andis tunnistust sellest, et 2012. aasta seisuga on kõige enam maapiirkonnas registreeritud majutusasutusi Saare maakonnas.

Statistikaameti andmetel oli 2011. aastal Eestis 1158 kokku majutusettevõtet, neist linnapiirkonnas 35% ja maapiirkonnas 65%. Majandustegevuse registri andmetel oli 2012. aastal kõige enam majutusettevõtteid linnapiirkonnas registreeritud Harju- (sh Tallinn) (35%), Pärnu- (19%), Saare- (15%) ja Tartumaal (11%), maapiirkonnas aga Saare- (18%), Pärnu- (10%) ja Valgamaal (10%). Kui võrrelda majutusettevõtete maakondlikku jaotust maapiirkondade ja linnade lõikes, siis maapiirkondade majutusettevõtete kontsentratsioon on selgelt suurim Saaremaal. Linnades asuvate majutusettevõtete puhul aga Harjumaal, sh Tallinnas.

Küsitluses osalenud maapiirkonna majutusettevõtetes oli kõrghooajal keskmiselt 19 voodikohta, madalhooajal 16 voodikohta. Keskmine voodikohtade täituvus kõrghooajal oli 44% ning madalhooajal 21%. Statistikaameti andmetel oli Eesti keskmine voodikohtade täituvus 36%.

Majutusettevõtete aritmeetiline keskmine müügitulu 2011. aastal oli ettevõtetes kõrghooajal 46 eurot ühe voodikoha kohta, mediaan aga 16 eurot. Madalhooajal oli keskmine müügitulu 18 eurot ning mediaan 13 eurot ühe voodikoha kohta.

Eesti maaturismi suurimad tugevused on uuringu tulemuste põhjal seotud olemasoleva keskkonnaga, seda nii looduse, pärandi kui ka ettevõtluskeskkonna mõttes. Eesti loodus on suures osas säilinud ja puhas ning regiooniti väga eriilmeline. Teisalt on olemas rikkalik pärimus ja kultuuritraditsioonid, mis samuti piirkonniti selgelt eristuvad. Nii tuleb Lõuna-Eestis esile traditsiooniline maaviljelus ning elav talukultuur, Põhja-Eestis säilinud ja korrastatud mõisad, samuti koos Narva linnaga vene teema. Lääne-Eestis ning saartel on läbiv saarelisuse ja merelisuse teema.

Print Friendly, PDF & Email