Lugeja küsib

Olen praegu haiguslehel, aga olen töökaaslaste käest kuulnud, et ettevõttes hakatakse töötajaid koondama ning et tööandja tahab ka minu töölepingu lõpetada koondamisega? Olen kusagilt kuulnud, et haiguslehe ajal tööleping justnagu peatub ja et tööandja sellel ajal minu töölepingut lõpetada ei tohi. Kuidas selle asjaga tegelikult lood on?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Kõigepealt töölepingu nii-öelda peatumisest haiguslehe ajal. Kehtiv töölepingu seadus (edaspidi TLS) ei näe ette töölepingu peatumist. TLS § 1 lõige 3 sätestab põhimõtte, mille kohaselt töölepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses (VÕS) käsunduslepingu kohta sätestatut, kui TLS ei näe ette eriregulatsiooni. Võlaõiguslike lepingute puhul teatavasti ei kasutata lepingu peatumise regulatsiooni ega vastavat mõistet.

Nüüd töölepingu lõpetamisest haiguslehe ajal. Praegu kehtiv TLS sellist piirangut tööandja jaoks ei sätesta, seega võib tööandja teid koondada ehk töölepingu üles öelda TLS § 89 lõike 1 alusel ka teie haiguslehe ajal.

Print Friendly, PDF & Email