Kuidas läheb turismil: kasvab või kahaneb?

Kui võtta arvamuse kujundamise aluseks riiklik turismistatistika, mis avaldatud 10 kuu andmete põhjal, siis läheb Saare maakonna turismil kahanevalt – majutatute arv on langenud 8%, sealhulgas 11% välisturistide arvelt ja 4% siseturistide arvelt.

Välisturismi vähenemise taga on soomlaste osakaalu vähenemine 15% võrra. Rõõmu teevad aga kasvavad Vene (18%) ja Läti (12%) turud, mis siiski ei suuda absoluutarvudes katta soomlastest külaliste hulga vähenemist.

Kuid arvud iseenesest ei näita veel kõike. Saare maakonna turismiettevõtjad on ühiselt kogu aasta teinud tublit tööd, et leida maakonna turundamiseks ja arendamiseks uusi võimalusi ning koostegemise kohti. Nende tegemiste vilju hakkame nägema järgnevatel aastatel, mistõttu poleks turismiettevõtjate suhtes aus öelda, et turismi osatähtsus on kahanemas.
Aasta jooksul on Saarte turismiarenduskeskuse (TAK) korraldatud seminaridest osa võtnud enam kui 500 inimest.

Arutatud on nii ürituste, loodus- ja pereturismi ja tervisepuhkuse temaatikat, arendus- ja turundusideed. Algatatud on rida koostööprojekte, näiteks Kuressaare ametikooli eestvedamisel esmakordselt aset leidnud Hea Teeninduse Suvi, mille eesmärk oli väärtustada tublide teenindajate ja teenindusettevõtete tööd. Osa võtnud ettevõtete suur hulk (93) kinnitas seda, et arendustegevust, mida saab kasutada ka maakonna turundussõnumites, peetakse oluliseks.

Kuressaare ametikool ja Saarte koostöökogu on panustamas toidu-, maaturismi ja aktiivse puhkuse arendamisse, valmimisel on maaturismi ettevõtjate e-õppematerjalid. Saarte TAK on algatanud koostööläbirääkimised Altia Eestiga Saare maakonna tuulikute taastamiseks, et säiliksid meie unikaalsed ajaloolised mälestised. Koostöös Lääne-Eesti Turism MTÜ-ga valmisid rahvusvahelise koostööprojekti raames turismiinfoalane mobiililahendus i-Phone’idele ja androidtelefonidele (projekt Quadruple), korraldati konkurss “Läänemere imed”, alustati jalgrattaprojektiga, mille raames valmivad jalgrattatrükised, osaletakse turismimessidel ja täiendatakse EuroVelo marsruute maakonnas. Viimases projektis neist osaletakse koos Kuressaare linna ning Muhu ja Kärla vallaga.

Ettevõtjad on Saare maakonda tutvustamas käinud Eestis ja piiri taga nii messidel (Soomes, Rootsis, Venemaal, Lätis, Leedus) kui ka kontaktüritustel. Järgmisel aastal ootab realiseerimist Saaremaa merenädala projekt koos Saaremaa arenduskeskuse, Kuressaare linnavalitsuse, MTÜ-ga Eesti Noorte Purjeõppeselts STA Estonia ning Eesti väikelaevaehituse liiduga, mille eemärk on viia Saare maakond mereriigina rahvusvahelisele kaardile. Selle kohta tuli eile EAS-ilt ka positiivne rahastusotsus, et merenädalat toetatakse 29 291,48 euroga.

Tulemas on koostööprojektid Läänemere saartega, enam rõhku pannakse kruiisiturismi arendamisele, sest tasemel võõrustamist ootab rekordarv laevu.

Üks mis kindel – Saare maakonna turisminumbrite stabiliseerimisse ja kasvatamisse panustavad kõik. Selles pole kahtlustki.

Kaira Kivi
Saarte turismiarenduskeskuse juhataja

Print Friendly, PDF & Email