Laevaehituse keskuse ehitushange kuulutati välja

Sel nädalal kuulutati välja hange leidmaks ehitaja, kes rekonstrueerib TTÜ Kuressaare kolledži õppehoone, ehitab väikelaevaehituse kompetentsikeskuse hoone ning muuhulgas ka elektroonikalabori.

Hanke kirjelduse kohaselt tuleb ehitajal vahetada Tallinna tänava ääres asuva kolledži “uue” õppehoone (endine piirivalveameti hoone – toim) välisavatäited, soojustada vahelaed ning vahetada katusekattematerjalid, rekonstrueerida kütte- ja ventilatsioonisüsteemid, teha tehnosüsteemide rekonstrueerimiseks vajalikud tugevvoolu- ja nõrkvoolutööd. Ära tuleb teha ka kõik viimistlustööd ning ehitada välja elektroonikalabor.

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse hoone ehitustööd tuleb teha vastavalt eraldi projektile. Hankele pakkumuste esitamise tähtaeg kukub 21. jaanuaril ning laekunud pakkumuste hindamisel võetakse arvesse madalaimat hinda.

Print Friendly, PDF & Email