Doktoritöö jäädvustas Saaremaa pargid (8)

Urve Sinijärv keskkonnaministeeriumist kirjutas ja kaitses doktoritöö teemal “Kunst ja loodus pargis” ning tegi seda Saare maakonna parkide näitel.

Sinijärv tõi oma töö kokkuvõttes välja, et parkide restaureerimise peamine eesmärk peaks olema parandada nende esteetilist ilmet.

“Kas ja mil määral on võimalik ühildada kujunduslikke ja liigikaitselisi eesmärke parkide restaureerimisel?” püstitas Sinijärv oma doktoritöö uurimisküsimuseks ning otsis sellele küsimusele vastust Saare maakonna 11 looduskaitsealuse pargi näitel. Töö põhisisuks oli restaureerimisülesande lahendamine ning eesmärk oli näidata, et teadliku ja järjepideva tegevusega on võimalik märkimisväärselt säilitada ja samal ajal suurendada nii parkide kujunduslikku väärtust kui ka elurikkust. Vanad pargid on Sinimetsa hinnangul sümbioos kunstist, ajaloost ja loodusest ning pakutud restaureerimislahendused Saare maakonna 11 looduskaitsealuse pargi näitel tõestasid selle võimalikkust.

Doktoritöös on kajastatud Audla mõisa park, Koikla mõisa park, Kuressaare lossipark, Kärla kirikupark, Lööne mõisa park, Muhu pastoraadi park, Mõntu mõisa park, Oti mõisa park, Pidula mõisa park, Pädaste mõisa park ja Tumala mõisa park.

Print Friendly, PDF & Email