Vilsandile rajatakse külastuskeskus (3)

Keskkonnaamet kinnitas Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskava aastateks 2012–2016, mis suurima investeeringuna näeb ette Vilsandi saare külastuskeskuse väljaarendamist.

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja Kaja Lotman ütles, et plaanis on renoveerida huvitava ajalooga Mändre talukompleks ja hakata seal tutvustama looduskaitse ajalugu. Lisaks luuakse talus talguliste jaoks lihtsad ööbimisvõimalused.

Viimase omaniku poolt riigile looduskaitse teostamiseks pärandatud Mändre talu ruumides asus kunagi looduskaitseala keskus, praegu on see antud rendile ühele mittetulundusühingule.

Ühtlasi on plaanis lammutada kehvas seisukorras Vilsandi bioloogiajaam ja ehitada selle asemele uus maja, mis pakub Vilsandi kogukonnale kaugtöö tegemise võimalust. Kokku lähevad Mändre talu renoveerimise ning bioloogiajaama lammutamise ja uue hoone ehitamisega seotud tööd maksma ligemale 700 000 eurot.

Lähema viie aasta jooksul näeb kaitsekorralduskava ette Harilaiu poolsaarel etapiviisiliselt umbes 30 ha männinoorendiku raadamist, et taastada seal juttselg-kärnkonna ehk kõre elupaik. Kõrede kaitsmise kõrval on raadamise eesmärk merevaadete avamine, et anda poolsaare külastajatele aimu sellest, milline nägi Harilaid välja enne metsa istutamist. Harilaiu omapärast luitemaastikku risustava männinoorendiku eemaldamine tooks esile unikaalse ala, mis 1920. aastatel võeti kaitse alla just sealsete liikuvate luidete tõttu. Praegu on 3,6 km² suurusest poolsaarest mändide all hinnanguliselt umbes viiendik.

Samamoodi plaanivad keskkonnakaitsjad avada vaateid viimaste aastakümnete jooksul metsastunud Vilsandi saarel.

“Eesmärk on kohati maha võtta isekülvanud männinoorendikke ja kohati teha kadastike sisse vaatesektoreid, et inimesed tajuksid, et nad pole mitte päris metsas, vaid saarel,” rääkis Kaja Lotman.

2013. aastast hakkab keskkonnaamet koostöös RMK, kohalike omavalitsuste, ülikoolide jt huvilistega kaitsekorralduskava ellu viima.

Rahvuspargi väärtuste taastamiseks ja hooldamiseks on plaanitud veidi üle kolme miljoni euro.

Print Friendly, PDF & Email