OÜ Hekva kõrvaldati Kaarma valla lumetõrjehankelt (28)

Kaarma vallavalitsus tühistas valla lumetõrjehanke tulemuse Loona, Eikla ja Haamse piirkonnas, kuna hanke võitja oli riigile võlgu 54 eurot sotsiaalmaksu. 

Vallavalitsuse esmaspäeval vastu võetud korralduse kohaselt peab varem võitjaks tunnistatud OÜ Hekva piirkonna teenindamisest loobuma ja hankekomisjon jätkab hankemenetlust teenuse osutamiseks OÜ-ga Saare Haldus.

Hanke tulemuste tühistamine tõusis päevakorda seetõttu, et hankel osalenud Saare Haldus esitas taotluse hanke osaliseks tühistamiseks, kuna maksuameti andmetel oli OÜ-l Hekva üleval riigimaksuvõlg.

Seaduse kohaselt peab hankija kontrollima maksuvõla olemasolu või selle puudumist hankemenetluse algamise päeva seisuga ning pärast pakkumuse edukaks tunnistamise otsust. Hekval oli sotsiaalmaksu võlg 54,27 eurot.

Vallavalitsus võlgnevust ei kontrollinud, kuna usaldas ettevõtte sellekohast kinnitust.

Print Friendly, PDF & Email