Jõulueelsed kihked-kahked

Uijee, oo ikka kena taline aeg paergu. Just sõuke tundmus, et katsuks nee jõulud rutusti ää pidada, sest siis, kui õige aeg käe, ep tia änam, mis kesine ilm oo. Aga neh, eks ta sedaviisi oo, et ikka piab selle asjaga pissitassa pihta akkama. Ega ep soa siis kõiki toimetamisi jõulurieedeks koa jätta mitte.

Meite soare pial oo küll tunda, et inimesed oo ikka ennemini sõuksed varulikud, ja oma jõulukaubad ostetse ette ää ja söömad tihasse koa enne valmis.

Rieede, siis neljateistmendal, oo koolimajas laste jõululaat. Sii oo sõuke kena moed, et lapsed ise tegavad igatsugu nikinäkkisid ja näputüöd ja muid asju ja siis müivad neid oma laadal.

Laupa, viieteistmendal, oo spordiallis suur laat koa. Kellu ühessast võib juba uurima ja uudistama minna. Neh ja muidugid müima ja ostma koa. Kis tahab midagid täpsemaste tiada, siis soab elista Annelile televonni piale 50 37 407. Kellu ühestteistmest oo luban noordekeskuse rahvas pisikse kontserdi koa anda.

Ja laupa vidusest kuni ilja õhtani oo Hellamaa külakeskus antud päkapikkudele rendi piale. Neh, see tähendab seda, et sial avatse Jõulumoa. Seda Jõulumoad tehti sii esimest korda viistesn voastad tagasi ja selletaudi soab sedakorda nähe jälle kõege esimese Jõulumoa näitemängi, Kitzbergi “Okasroosikest”. Seda, kas näitlejad oo neesammad, kis eluilmal ollid, piab küll ise voatama minema. Üle selle soab nähe päkapikkude lumiseid radasid ja uurida, kuskohta nee välja viivad.

Postkontur ja õnneloos oo muidugist koa ja piparkoeka soab meisterda. Nõnna, et võtke pisike piletiraha seltsi ja katsuge ennassid kohale aada. Päkapikud ootavad teitid kellu neljast ja kellu seitsmest. Ah neh, see pisike piletiraha oo täpsemaste niipalju, et pisikstel lastel oo kaks ja suurtel inimestel kolm eurut.

Koduste laste jõulupuu oo lasteaidas teisibe, kahessateistmendal, kellu ühestteistmest. Ja lasteaa oma jõulupuud oo sedaviisi, et kõige pisemate rühmal oo seitsmeteistmendal ja teestel, suurematel kahekümnendal. Kelluaad, kulla munuksed, uurige ise rühmadest järgi.

Olga siis sedakorda jälle nõnna. Tuleva nädali ma anna tiada, mõuksi kontsertisid sii pühadeaegus kuulda soab ja millal kirkus jõuluteenistused oo.

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email