Priit Kivi võttis luubi alla EW-aegsed linnavõimud

Priit Kivi võttis luubi alla EWaegsed linnavõimud

RAAMAT LINNA SÜNNIPÄEVAKS: Priit Kivi avaldas lootust, et ehk pole tema teos selliste killast, mis ühekorraga läbi loetakse ja siis riiulile jääbki, ehk on põhjust seda aeg-ajalt taas kätte võtta, et sellest midagi uurida. Foto: Sander Ilvest

Eile esitles Saaremaa muuseum oma toimetiste seitsmenda teosena ilmunud raamatut “Kuressaare linnavõim ja selle kandjad 1918–1940”, mille autor on muuseumi peavarahoidja Priit Kivi.

“Valisin linnavõimu-teema, kuna olen sellega varem kokku puutunud,” ütles Priit Kivi teose tutvustamisel Saarte Häälele. “Samas on see kaks aastakümmet konkreetne ja kompaktne periood.”

Kivi alustas tööga uurimuse kallal ligi kolm aastat tagasi. “Läbi sai töötatud tuhandeid lehekülgi erinevat materjali, aga raamatusse jõudis vaid väike osa sellest.”

Kivi sõnul on tal kahju, et vabariigi algusaja kohta oli nii vähe materjali säilinud. “Ilmselt olid ajad nii ärevad, et kõike ei jõutud kirja panna,” lausus Kivi.

Priit Kivi sõnul annab Kuressaare linna 450. sünnipäevale pühendatud raamat ülevaate kahest aastakümnest Kuressaare linna ajaloos linnavolikogu ja -valitsuse pilgu läbi.

Eellugu viib lugeja aastasse 1917, mil toimusid Kuressaare linnavolikogu valimised. Uurimus lõpeb 1940. aastaga, mil kehtestati nõukogude võim. “See avaldas suurt mõju ka linnaelule,” märgib Kivi. “Linnavolikogu pidi oma töö lõpetama, kaheliikmelise linnavalitsuse seadsid nüüd kokku uued võimud.”

Teoses on juttu ka “vaikivast ajastust” Kuressaare linnavolikogus ning uuest linnaseadusest ja “viimasest vaatusest” vaba Eesti tingimustes. Raamat annab ülevaate Kuressaare linnavalitsuse struktuurist ja allasutustest.

Juttu tuleb ka linna asutustest ja ametitest ning kinnisvarast, samuti raekoja torni ehitusega seonduvast.

Olulise ja küllaltki mahuka osa raamatust moodustavad linnavõimuga seotud isikute – umbes 140 inimese – elulood.

“Nende inimeste tähtsust Kuressaare ja Saaremaa jaoks ei saa alahinnata, kuna paljud neist olid oma eriala väga head asjatundjad – õpetajad, arstid, kaupmehed,” rääkis Kivi.

Raamatu autori hinnangul annavad need lugejale taustateadmised ja aitavad ajastusse sisse elada.

Ära on toodud ka linnavalitsuse ja linnaga seotud asutuste töötajate nimekiri, ülevaade 1919.–1939. aasta valimistulemustest, linnavolikogu ja -valitsuse koosseisust ja selle muutumisest.

Autori jaoks oli üks tähtsamaid infoallikaid Eesti riigiarhiivis asuva fondi dokumendid Kuressaare linnavõimu tegevusest erinevates valdkondades, näiteks linnavolikogu ja -valitsuse protokollid.

Võimaluse korral kasutas Kivi originaalprotokolle, kuna need sisaldavad tihti värvikamaid arutelusid.

Raamatu kaane kujundas Ain Vares, trükkis Auratrükk. Teose ilmumist toetasid Wolfgang von Szeliga Saksamaalt ja Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp.

Teose toimetaja Olavi Pesti soovitas omalt poolt naljaga pooleks muuta teos kohustuslikuks kirjanduseks linnaametnikele ja -poliitikutele.

Print Friendly, PDF & Email