Lugeja kiri: Väärtused läbi traditsioonide

Novembri lõpp tõi Orissaare gümnaasiumisse palju põnevaid kohtumisi ja huvitavaid tegevusi. Toimus järjekordne reaal- ja loodusainete nädal.

Kauane traditsioon, mida kõik OG vilistlased mäletavad, sai alguse kunagisest matemaatikute ettevõtmisest ja kandis palju aastaid nimetust reaalainete nädal. Tänaseks on sellest välja kasvanud aga õppeaineid laialdasemalt lõimiv ettevõtmine. Nagu eluski õpitakse jõudude ühendamisest, nii oleme püüdnud tuua õpilasteni rohkem teaduse ja looduse tarkusi elust endast.

Sel aastal on meie kooliaasta üldisem eesmärk pärimuskultuur, mis omakorda leidis kajastamist põnevates ettevõtmistes – lahendati vanas eesti keeles kirja pandud matemaatikaülesandeid, mängiti koolimajas maastikumängu, mis sisaldas loodusteemalisi küsimusi meie esivanemate ajast. Igal päeval oli avatud postkast nuputamisküsimustega. Tänu Ülikoolide keskusele ja Maie Meiusele külastas kooli TÜ Teadusbuss. Erinevatele vanuseastmetele peeti huvitavaid loenguid: parasiitseeni tutvustas Tartu Maaülikooli doktorant Triin Varvas, kultuuride omapärastest segunemistest jutustas gümnasistidele Hannes Hanso, E-ainete mõju inimese organismile selgitasid algklassidele meie oma kooli õpilased, kes vastavat uurimustööd teinud (Mikk Kärner jt).

Lisaks nendele tegemistele on viimaste aastatega siginenud sellesse nädalasse tore sõpruskohtumine Muhu, Tornimäe ja esmakordselt ka Kahtla kooli õpilastega. Lõbus loodus- ja reaalainetepõhine segavõistlus, kus arendatakse meeskonnatöö oskusi ning pannakse proovile osavus ja teadmised, päädib mõnusa magusa ampsu ja parimate tunnustamisega. Selleaastase kohtumise muutis õpilaste jaoks põnevamaks Orissaare spordihoone juhataja Kaire Nurja, kes koostas vahva “vormeliraja”, et nuputamise vahel ka veidi keha virgutada.

Õpilaste tagasiside teemanädalatele on alati olnud positiivne ja seetõttu jätkub ka õpetajatel indu edaspidiseks. Aitäh kõigile, kes aitasid meil seda nädalat korraldada!

Orissaare gümnaasiumi reaal- ja loodusainete õpetajad

Print Friendly, PDF & Email