Krimi

Prokuratuur ei toeta Liis Haaveli ennetähtaegset vabastamist

Põhja ringkonnaprokuratuur ei toetanud hulga pettuste eest vangis istuva Liis Haaveli ennetähtaegset vabastamist Harju maakohtus toimunud istungil.

Prokuratuur märkis, et Haavelit (33) on kriminaalkorras karistatud kolmel korral ning üheks reaalse vangistuse kohaldamise põhjuseks oli tema puhul just asjaolu, et ta jätkas kuritegude toimepanemist isegi pärast menetluse kestel vahi all viibimist, ütles ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Arno Põder ERR-i uudisteportaalile.

“Kinnipidamise järgselt kuritegude toimepanemine on ilmselgelt asjaoluks, millest tulenevalt saab teha üsna ühese järelduse, et Haavel ei saanud aru selle vabadusepiiramise hoiatavast tähendusest,” tõdes prokuratuur.
Harju maakohus teeb määruse Liis Haaveli võimaliku ennetähtaegse vabastamise kohta reedel.

Seaduserikkuja palus trahvi asendada arestiga

Liiklusseaduse vastu eksinud mees palus kohut asendada 40 euro suurune rahatrahv arestiga, kuid kohus jättis tema taotluse rahuldamata.

Politsei karistas 33-aastast Harlest tänavu septembris 40 euro suuruse rahatrahviga, kuna tabas mehe 3. augustil Valjala vallas juhtimas mootorsõidukit, milles asus kiirusemõõtmisseadme avastamist või selle töö häirimist võimaldav seade Cobra.

Septembri lõpus esitas Harles kaebuse maakohtule. Mees taotles määratud trahvi asendamist arestiga, kuna tal ei ole võimalik trahvi maksta, sest ta viibib vanglas.

Kohus aga tema taotlust ei rahuldanud, vaid asus seisukohale, et trahv on määratud miinimumi lähedases määras ning antud väärteo eest ei ole võimalik määrata aresti. Samuti märkis kohus, et rahatrahvi otsuse täitmise aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise ajaks.

Print Friendly, PDF & Email