Kaarma valla stipendiaadid 2012 (1)

Kaarma valla stipendiaadid 2012

STIPENDIUMISAAJAD: Ulvi Valge (vasakult), Jürgen Ots, Tiiu Villsaar ja Kaarma ANKi esindaja Liida Kaare. Foto: Ilme Õunapuu

24. novembril, valla 21. taassünnipäeva pidulikul tähistamisel anti teiste seas üle ka Kaarma valla selle aasta stipendiumid.

Kaunis traditsioon, mis sai alguse 2009. aastal, on elujõuline ka täna, vaatamata keerulisele majanduslikule olukorrale, mis muudab ka valla eelarve suhteliselt pingeliseks. Vaatamata kõigile raskustele on ikka suudetud eraldada väikene toetus neile, kes seda vast kõige enam väärivad.

Stipendiume jagati selgi aastal neljas valdkonnas: hariduses, kultuuris, spordis ja noorsootöös. Tähtajaks laekus vallavalitsusele 6 taotlust. Otsuse langetab selleks moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse, volikogu ja valla ametnike esindajad. Kolme aasta pikkusest ajast võib meenutada, et mõnel aastal ei ole laekunud taotlusi-esildisi kõikides valdkondades, sel juhul on komisjon kasutanud oma õigust stipendiumisummade ümberjagamiseks. Sel aastal aga tekkis kahes valdkonnas, kultuuris ja spordis, isegi pisuke konkurents, kuna kummassegi laekus kaks taotlust. Kuna stipendiumite nominentideks olid esitatud vallas tuntud, väärikad ja oma alal silmapaistvad inimesed, siis ei olnud komisjonil otsuse langetamine sugugi lihtne. Lõpuks jäi sõelale neli paremat.

Haridus

Vast kõige tähtsam ja prioriteetsem valdkond kogu vallas. On ju hariduses toimuv kõigil silme ees ning vastavalt sellele, milliseid otsuseid siin langetatakse, reageerib ka valla elanikkond. Kõik mäletavad, kui keeruline, valurikas ja üliemotsionaalne oli olukord valla põhikoolide liitmisel. Vaatamata igakülgsele selgitustööle jäi osa lastevanematest kindlaks, et õppetöö üleviimine Astesse ei ole õige ja tekitab vallas antavale põhiharidusele lausa korvamatut kahju.
Tänaseks on olukord muutunud: lapsed, kes valisid oma haridustee jätkamiseks Aste põhikooli, on rahul ning töö käib täie hooga. Tarvitseb vaid astuda üle õppehoonete (teatavasti toimub õppetöö kuni uue kooli valmimiseni Astes nii klubihoones, lasteaias kui spetsiaalsetes moodulmajades) läve, kui kohtad rõõmsaid ja naerusuiseid lapsi, keda ei häiri ajutised õpitingimused karvavõrdki. Kogu selle keerulise protsessi on läbinud ka Aste kooli direktor Ulvi Valge. Kes siis muu tunneks oma õpilasi kõige paremini ning oskaks valla hariduses oma tõsise ja põhjendatud arvamuse öelda, seda ikka parima hariduse ja parima kooli nimel. Seega stipendiaat selles valdkonnas oli Ulvi Valge. Jõudu ja jaksu talle toimetuse pooltki edaspidiseks!


Sport

Pärast tõsist vaagimist otsustas komisjon selles valdkonnas esitada stipendiumi vääriliseks meie valla ühe parema noorsportlase Jürgen Otsa. Jürgen on viimase 2–3 aasta jooksul teinud suure arengu, seda just mitmetel jõualadel. Ta on edukalt kaitsnud valla au sangpommi tõstmises, jõutõstmises ja talle pole võõrad ka suusatamine ning kergejõustik. Tõsise ellusuhtumisega ja sporti armastav noormees on ka kohusetundlik ja igal võimalusel valmis valla au kaitsma. Soovime Jürgenile edu ja tugevat tervist, et oma lemmikharrastusega veel paljudele rõõmu ja ilusaid elamusi pakkuda.

Kultuur

Kultuurivaldkonnas otsustas komisjon esitada stipendiaadiks meie oma vallas, aga ka kogu maakonnas teada-tuntud inimese – Tiiu Villsaare. No kes küll Tiiut ei tunneks? Jah, kultuuritegijatele ja ka -nautlejatele on Tiiu tõesti Saaremaal nagu oma inimene. Ükskõik mis ametit ta ka ei peaks, ikka suudab ta koondada enda ümber entusiaste, kes löövad kaasa küll rahvatantsurühmades, näiteringides ja kus iganes. Teame ju kõik, et kultuurialal midagi ära teha, kedagi kaasa haarata tähendab ennastsalgavat ja lausa armutut tööd, kus ei tunta kella ega vahest ka nädalapäevi – aga kui on tirijaid, siis on ka tulijaid ja tegijaid. Mõni aasta tagasi võis Tiiut kohata ka Aste klubijuhataja ametis, praegu on ta seal tegutsemas mitme ringi juhendajana. Edu sullegi ja ikka tugevat energiat, ülejäänu on sul kõik olemas!

Noorsootöö

Selles valdkonnas oli esitatud üks taotlus: Kaarma avatud noortekeskus. Ehkki paljudele meie lugejatele ei ütle see nimi eriti midagi, on siiski tegemist Kaarma valla noortega tehtava töö ühe kauaaegse juhtiva institutsiooniga. Tegutsenud juba 2003. aastast alates, on Kaarma avatud noortekeskus (ANK) olnud valla noorte jaoks innustav ja nende tegemistes valdavalt abi osutav ning toetav organisatsioon. Teatavasti saavad ANKid üle Eesti taotleda oma ettevõtmisteks raha vastavatest tugiprogrammidest ning siin ongi üks peamisi põhjuseid, miks sooviti esile tõsta just Kaarma ANKi tegevust ja oskuslikku ning initsiatiivikat projektijuhtimist. Öeldakse küll, et ega raha ole ilmast kadunud, aga paraku on vajalike vahendite leidmine seotud ikkagi järjekindla tegevusega, kus edu saadab agaramaid ja innovaatilisemalt mõtlevaid inimesi. Muidugi ei ole raha see peamine, millega noorsootööd mõõta. Koostöös valla noorsootöö vanemspetsialistiga on ANK aidanud ellu viia mitmeid huvitavaid ja noori kaasahaaravaid üritusi. Komisjoni arvates oli Kaarma ANK igati väärikas kandidaat ja seekordne stipendium talle ka omistati. Edu ja jätkuvat algatusvõimet ka järgnevateks aastateks!
Lõpetuseks veel niipalju, et igale stipendiaadile eraldati 190 € suurune summa. See pole küll suur, aga tunnustus ikkagi.
Kaarma Elu toimetus soovib kõigile edu, tugevat tervist ja jätkuvat elurõõmu!

KE toimetus

Print Friendly, PDF & Email