Audla mõisa omanik saab viimase hoiatuse (7)

Üleeilseks pidi Muinsuskaitseamet koostama konkreetsed tegevuskavad Eesti kõige halvemas seisus olevate muinasmälestiste omanikele, sealhulgas ka Laimjala vallas asuv Audla mõisa peahoone korrastamiseks.

Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa kinnitas, et Audla mõisa omanikule saadetakse veel viimast korda ettekirjutus. Kui ka see jääb vastuseta, hakatakse omanikku otsima avalikes teadetes avaldamise kaudu.

Valla ehitusnõunik Ado Aus kurtis, et omanik ei tee midagi hoone päästmiseks. Ning ka mõisaomanike telefoninumbritelt, mis vallavalitsusele antud, ei vasta mitte keegi. Aus täpsustas, et tegelikult on mõisa omanik ametlikult hoopis firma OÜ FORDONS & FASTIGETSANALYS.

Mõisa seisukorra hindas ehitusnõunik rahuldavaks, aga lisas, et osaliselt katuseta hoone kaua siiski enam ei kesta. “Ta on siin aastaid seisnud nagu vana vareste kirik,” oli ehitusnõunik nõutu. Pealegi on varem laudadega kinni löödud aknad ja uksed nüüdseks lahti kangutatud ning mõisahoonesse võib siseneda iga suvaline mööduja.

Laimjala valla maanõunik Piret Miller kinnitas, et Tallinnas asuval OÜ-l FORDONS & FASTIGETSANALYS maamaksuvõlga ei ole. Sellest võib järeldada, et keegi peab kinnistul siiski silma peal.

Kuidas 2006. aastast kõnealusele firmale kuulunud mõis omanikku vahetas ja mis hoonest edasi saab, teada saada ei õnnestunud. Uue firma kontaktisikuks on märgitud rootslane Carl Göran Martin, aga see nn uus firma asub samal aadressil, kus eelminegi.

Audla mõisa on esmakordselt mainitud 1464. aastal, siis kandis ta küll Haukülli nime. Praegu lagunev peahoone ehitati 1805. aastal. Pärast kooli sulgemist eelmise sajandi 70. aastatel on see seisnud tühjana.

Print Friendly, PDF & Email