Töötute “edetabelit” juhivad ehitajad ja teenindajad (3)

töötuid saare maakonnasTöötukassa andmeil on Saare maakonnas praeguse seisuga kõige enam töötuna arvel endisi ehitajaid ja klienditeenindajaid.

Töötukassa statistika põhineb ametitel, mida inimesed on enne töötuna arvele võtmist viimasena pidanud. Kui 97 inimest on oma viimase ametina kirja pannud ehitusvaldkonnas töötamise, siis kaubanduses või klienditeeninduses on enne töö kaotamist ametis olnud 96 inimest. Neile järgneb 72 inimest, kes on töötanud toitlustuses või majutuses. Palju on ka varem puhastusteenindaja – põhiliselt koristaja või toateenindaja – ametit pidanuid, kokku 50 inimest. Pea sama palju on tööta jäänud inimesi, kes on olnud ametis taime-, loomakasvatuse või aianduse valdkonnas (46).

Suhteliselt palju on töötute ridades ka varem dokumendihalduses, personali- ja infotöö peal olnuid ehk enamjaolt sekretäri-, andmesisestaja ja referendiametit pidanuid (34) ning tööstuses töötanuid (toiduainetööstuses 31 ja muus tööstuses 30). Nimekirjast leiab näiteks ka kaks endist riigiametnikku, ühe teleoperaatori, kolm kaitseväelast ja endist tuletõrjujat või päästjat, ühe sünoptiku ning ühe kogudusevanema.

Töötukassa hindab koostööd valdadega

Eesti töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Kaie Lepp märkis Saarte Häälega kõneledes, et töötute tööleaitamiseks teevad nad jätkuvalt koostööd kohalike omavalitsustega (KOV). Saare maakonna omavalitsustest Lepp kedagi eraldi välja tuua ei soovinud, sest erinevate valdadega ollakse parasjagu töötute abistamisel erinevates etappides. “Saare maakonna omavalitsustega alustasime senisest tihedamat koostööd eelmisel aastal,” tähendas Lepp.

Orissaare vallavanem Aarne Põlluäär kiitis, et vallal on töötukassa kohaliku osakonnaga olnud seni väga hea koostöö. Mittetulundusühingu Orissaare Tugikeskus kaudu korraldatakse näiteks igal aastal tööharjutuskursust, parendamaks Ida-Saaremaa töötute tööharjumusi. Samuti organiseeritakse töötutele erinevaid koolitusi. Väga tihedat koostööd töötukassaga tunnistas Saarte Häälele ka Kaarma vallavanem Margus Mägi.

Kaie Lepa sõnul ei käi töötute tööleaitamine alati kiiresti. Seda eriti pikaajaliste töötute puhul. “Kuid jätkata tasub kindlasti,” sõnas töötukassa Saaremaa osakonna juhataja.

Tööle saamine võib olla väga pikk protsess

Kaie Lepp rõhutas, et koostöö on alati kahepoolne protsess ning kui omavalitsus ei soovi olla töötukassa partner, siis koostöö ka ei toimi. “Samas ei jõua me ka kõigi valdadega väga põhjalikku koostööd teha. Igapäevane suhtlemine sotsiaaltöötajatega aga toimib ja mõne vallaga me ilmselt sellele tasemele jäämegi,” arvas Lepp.

Kaie Lepa sõnul ei aja töötukassa seejuures mingeid selliseid tulemusi taga, et mitu inimest on tänu koostööle vallajuhtidega taas tööle saanud. Koostöös püütakse lihtsalt töötute probleeme lahendada, et neil ei ilmneks tööotsimisel mingeid ületamatuid takistusi. Need takistused võivad olla väga erinevad ja individuaalsed: osa neist suudab töötu ületada koos töötukassaga, mõned koos omavalitsusega. “Kuid nagu ma eelpool tõdesin, võib pikaajaliste töötute tööle saamine olla siiski väga pikk protsess.”

 

Testi, mis amet sulle sobib

Novembri lõpust saab töötukassa kodulehel täita ametialase suundumuse küsimustiku, klikkides lehe paremas servas oleval bänneril “Testi, mis amet sulle sobib!”.

Küsimustiku täitmine ja analüüsimine aitab aimu saada erinevatest ametivaldkondadest ja nende sobivusest inimese oskuste, teadmiste ja soovidega.

Küsimustiku on koostanud AS Tripod, võttes aluseks valdkonna tuntuima esindaja John L. Hollandi kutse-eelistuste teooria.

Kui küsimustik on täidetud, saadab süsteem testitäitjale automaatse tagasisideraporti tema isikliku ametialaste eelistuste profiili kohta.

Print Friendly, PDF & Email