Koit Kelder loobus Pöide volikogu juhtimast (36)

Koit Kelder loobus Pöide volikogu juhtimast

PETTUNUD MEES: “See otsus ei sündinud üleöö, vaid on küpsenud tunduvalt varem,” ütles Koit Kelder. Foto: Egon Ligi

Pöide vallavolikogu, kes oma üleeilsel istungil ei pidanud vajalikuks valdade ühinemisläbirääkimiste alustamist toetada, jäi ilma ka volikogu esimehest. Koit Kelderi sõnul on ta kaotanud usu oma töö mõttekusse, kuna ühinemise osas ei soovita koostööd teha.

Koit Kelder, kes on Saare maakonnas üks visamaid omavalitsuste ühinemise eestvedajaid, ütles eile tehtud avalikus pöördumises, et otsuse loobuda volikogu esimehe tööst põhjustas usu kaotamine, et tema töö mõttekas võiks olla.

Kelder märkis, et tema tagasiastumise otsus ei olnud siiski ajendatud volikogu eilsest otsusest ühinemisplaanid üle parda heita.

Üksi tuuleveskite vastu

“See otsus ei sündinud üleöö, vaid on küpsenud tunduvalt varem,” märkis Kelder. Ta on veendunud, et väikevallad ei saa niimoodi enam edasi toimida. Tema algatatud koostööplaanid ei leidnud aga toetust ei Saaremaa omavalitsuste liidult (SOL) ega ka teistelt valdadelt.

Keldrile oli see juba teine kaotus sel aastal. Jaanuaris jäi ta SOL-i esimehe valimistel üllatuslikult alla Raimu Aardamile.

Koit Kelder rääkis oma pöördumises, et volikogu esimeheks oldud kolme aasta jooksul on ta pühendanud end just ühinemisplaanide ja valdade vahelise koostöö edendamisele.

“Esimese aasta lõpuks oli selge, et vald ise oma võimaluste ja piiridega ei suuda olla positiivsete protsesside käivitaja ega teostaja. Oluliste otsuste tegemiseks jäid valla piirid kitsaks.

Sealt edasi loogilise jätkuna maakondlikuks ja piirkondlikuks ühistegevuseks tuli lootmine ja panustamine omavalitsuste liidule. Kulunud oli juba kaks ja rohkemgi aastat.

Tänavune aasta on läinud idavaldade vabatahtliku koostegemise ja -toimimise lahtimõtestamise tähe all,” kirjeldas Kelder omamoodi ristikäiku regionaalsete muudatuste teel.

“Paraku olen aga jõudnud veendumusele, et vabatahtlik koostöö ei ole väljapääs, kuna ka see vajab võimekust. Jättes kõrvale täidesaatva võimu soovimatuse arutelus initsiaatoriks asuda, võib väita – millise järelduseni jõuti tegelikult ka idavaldade teisel ühis-istungil –, et kui oleks üks vald, siis puuduks vajadus saada kokku, arutamaks, miks ja kuidas peaks koostööd tegema,” selgitas Kelder ja märkis, et peale idavaldade (Laimjala, Pöide, Orissaare, Muhu – toim) koosolekut kumas talle tõehetk, et mingit koostööd ei sünni. Seega läks Koit Kelder vallasekretäri juurde ja andis tagasiastumispalve.

“Arusaam ja taju olukorra kurbloolisusest avalduvad persooniti erinevalt ja ma ei tundnud, et minu volikogu esimehe volitused võimaldaksid mul rääkida volikogu esimehena seda, mida ma mõtlen, ehk jääda iseendaks. Seega pean tagasiastumist enesestmõistetavaks,” jäi Kelder sirgeseljaliseks.

Koit Kelder tõdes, et praegu kolmele aastale tagasi vaadates on tal kahju raisatud ajast. “Kuid täna on küll tunne, et aeg ja vaev, mis sai panustatud, et mure, mis sai tuntud, olid asjata. Ja nagu ikka on aeg igasuguse vabatahtliku tegevuse tarbeks tulnud võtta pere arvelt ja nii mõeldes on sellest kaotatud ajast kohe väga kahju,” nentis Koit Kelder.

Pöide jätkas endist joont

Kui Saarte Hääl sai eile vaid tõdeda, et Pöide volikogus ühinemisläbirääkimiste alustamise üle otsustamiseks ei läinud, siis täna saame juhtunut täpsemalt kajastada.

Nimelt oli Pöide vallavolikogu liige ja eelmise koosseisu esimees Andres Hanso teinud lihtsalt ettepaneku nimetatud punkt otsustamise alt arutamise alla viia.

Volikogu hääletas 8 poolt- ja 1 vastuhäälega eelnõu päevakorrast välja ja päevakorda jäi lihtsalt arutelupunkt. Mis siis teadmiseks võeti?

“Pöide volikogu eelmise koosseisu protokolle vaadates võib igaüks näha, et Pöide volinikel on traditsioon oluliste ja raskete küsimuste otsustamisel erapooletuks jääda. Volikogu juhtides olen volinikke sellise suhtumise eest korduvalt hurjutanud, kuna just otsuste tegemiseks on nad ju volikokku valitud, ja loodan, et nad sellepärast kandideerisidki,” tõi Kelder paralleele, et taoline käitumine pole volikogus esmakordne. “Eilne oli minu hinnangul taas kord otsustamisest kõrvale hiilimine, sest tegemist ei olnud ju ei-otsusega, vaid ei otsustatudki midagi.”

Volikogus opositsiooni esindav sotsiaaldemokraat Andres Hanso väitis vastu, et valdade liitmise teema ei olnud eelmiste valimiste eel ühegi vallavoliniku lubaduste seas.

Hanso ise leiab, et tal puudub lihtsalt valijate mandaat teha nii põhjalik muudatus Pöide valla elus. Tema meelest tuleks enne järgmise aasta oktoobris toimuvaid kohalike omavalitsuste valimisi kõikidel kandidaatidel tutvustada oma nägemust teemast ning siis valijad otsustavad, keda valida. Ning niimoodi valitud volikogu võib otsustada teiste valdadega liitumise.

Hanso ise on kindel, et lähiaastatel tuleb liitumine kindlasti ette võtta, sest väikses kohas ei jätku kompetentsi. Tema väitel on väikestes valdades spetsialistide asemel “augutäited”.

Lisaks ei nõustu ta sellega, et Pöide volinikud kipuvad tähtsate otsuste puhul erapooletuks jääma. Näiteks liitumisotsuse aruteluks muutmise poolt hääletas üheksast volinikust kaheksa. Hanso kinnitas, et tegemist ei olnud kokkumänguga.

Veel märkis ta, et sama häälte arvuga kindel ei liitumisele oleks volikogult tulevikus võtnud võimaluse öelda jah. Nüüd saab sama küsimuse juurde alati tagasi tulla. Uue volikogu esimehe peaksid senised võimulolijad tema arvates leidma endi seast. Kuid Andres Hanso ei välistanud ka, et opositsioon seab üles oma kandidaadi.

“Olukord on lihtsalt liiga uus,” sõnas Hanso.

Raul Vinni, Tõnu Veldre

Print Friendly, PDF & Email