Lugeja küsib

Olin katseaja kestel 2 nädalat haiguslehel. Tööandja väidab, et nüüd on mu katseaeg selle aja võrra pikem. On see tõesti nii?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Valdmets:

Seadus ei reguleeri olukorda, kus katseaeg pikeneb aja võrra, millal töötajal on õigus keelduda töö tegemisest, nt haiguse korral. Katseaja eesmärgiga on kooskõlas, kui katseaeg pikeneb ajavahemiku võrra, mille jooksul ei ole võimalik hinnata töötaja sobivust tehtavale tööle. Katseaja eesmärk töölepingu seaduse § 6 lõike 1 alusel on anda tööandjale võimalus hinnata töötaja tervise, teadmiste, oskuste, võimete ja isikuomaduste vastavust tasemele, mis on nõutav selle töö tegemisel.

Olukorras, kus tööandjal puudub võimalus katseaja tulemusi hinnata, peatub katseaeg lähtuvalt katseaja eesmärgist. Katseaeg pikeneb ajavahemiku võrra, mille jooksul ei ole võimalik katseaja eesmärki täita ehk töötaja-tööandja-töö vastastikust sobivust hinnata.

Print Friendly, PDF & Email