Ettevõtlusõpe Saaremaa ühisgümnaasiumis

Ettevõtlusõpe Saaremaa ühisgümnaasiumis

ORIGINAALSEIMAD TOOTED: Anumakatted, mida laadal müüsid Mari Peeters, Riho Timm, Toomas Soots, Lauri Post, Ardo Hansalu, Henri Tamm (praeguseks vilistlased, eelmisel aastal 12.b klassi õpilased). Foto: Triino Lest

Meie koolis algab ettevõtlusõpetus üsna varakult. Algklassides on majandusõpetus juba 3. ja 4. klassis. Õpitakse Junior Achievement (JA)-vormis.

Gümnaasiumiosas toimub ettevõtlusõpe SÜG-is majandusõppe kursuse raamides. Õpilastele tutvustatakse ettevõtlusvorme ja ülevaatlikult ka ettevõtte raamatupidamist. Praktilise tööna teevad õpilased äriplaani ja kaitsevad selle.

Et saada ettevõtlusest ka praktiline kogemus, korraldasime eelmisel õppeaastal oma koolis ettevõtluspäeva. Päev koosnes kahest osast, teoreetilisest ja praktilisest poolest.

Päeva esimeses osas tutvustati õpilastele Saaremaa ettevõtluskeskkonda. Sellest rääkis Saaremaa arenduskeskuse juht Piret Pihel. Teine näitlik loeng oli noortelt ettevõtjatelt, kes rääkisid lähemalt ettevõtte moodustamisest, juhtimisest ja toote turundamisest.

Päeva teisel poolel toimus aulas õpilasfirmade laat, kus õpilased müüsid oma firmade toodetud kaupa. Laat kujunes väga emotsionaalseks ja ka tulusaks, sest enamik oma kooli õpilasi ja õpetajaid olid usinad ostlejad ja ka erinevate teenuste tellijad-tarbijad.

Kolmel aastal on meie õpilased osalenud maakonna ettevõtlust propageerival üritusel Saaremaa Päike, kus on superidee eest saadud ka peaauhind.

Majandusõpe on Saaremaa ühisgümnaasiumis olnud viimased 15 aastat. Seoses õppekava muudatusega on praegused 11. klassid esimene lend, kellel on võimalus valida valik-aineks majandusõpetus, millest pool on ettevõtlusõpetus ja teine pool majandusõpetus.

Merike Kuldsaar, Triino Lest

Print Friendly, PDF & Email