Uuring: mahetootjate nõuandevajadus kasvab

Lähiaastatel suureneb nõuandevajadus mahesektoris, enim vajatakse turustamise ning taime- ja loomakasvatusalast nõustamist, selgus täna põllumajandusministeeriumis tutvustatud uuringust “Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlejate nõustamisvajadus”. 

Uuringust selgus, et aastatel 2010–2012 oli nõuannet, sh koolitust kasutanud 55% mahetootjatest, 23% mahetootjatest ei olnud professionaalset nõuannet kasutanud, kuid oleks seda vajanud, ning 22% ei vajanud ega kasutanud nõuandeteenust.

Nõuannet kasutanud mahetootjatest 90% osales koolitustel ning info- ja teabepäevadel, konsulendi juures käis konsultatsioonil 25%, riigi poolt täies ulatuses finantseeritavat nõustamist kahe tunni ulatuses kasutas 24% ning talus kohapeal nõustati 20% teenust kasutanud tootjatest.

Saadud nõuanne oli kvaliteetne, sest seda kasutanutest 72% rakendas soovitusi täielikult või suures osas. Mahetootjate rahulolu konsulentide ja teiste nõustajate tööga oli kõrge: viiepalliskaalal oli keskmine rahulolu hinnang 4,3 palli, rahulolevaid 84%.

Nõustamine andis eelkõige kindlust ja julgust tegutsemiseks ning mõjutas ka majandustulemusi.
Mahesektori hinnangul saaks nõuandega abiks olla eelkõige mahetoodangu turustamise ja hinnakujundusega, tootmise ja töötlemisega seonduvate arengutakistuste, toetustaotluste tingimuste ja dokumentide täitmise ning seadusandlusega seotud küsimustes.

Nõustamise edasise korralduse kohapealt leidsid nii mahetootjad kui ka konsulendid, et nõustamine võiks toimuda nii konsulentide kui ka muude nõustajate, sh teadlaste kaudu. Vaid sisendimüüjate suhtes oldi tõrjuval positsioonil. Peamine roll nõustamises võiks mahetootjate ja konsulentide hinnangul jätkuvalt olla maakondlikel nõuandekeskustel.

Mahetootjate valmidus nõuandeteenuse eest tasuda on pigem madal: kolmandik oleks nõus tasuma nõuandeteenuse eest aastas (toetuseta) kuni 50 €, viiendik 51–100 €, kuuendik üle 100 €. Enam kui neljandik mahetootjatest ei maksaks nõuandeteenuse eest midagi.

Uuringu viis põllumajandusministeeriumi tellimusel läbi Eesti konjunktuuriinstituut. Maist kuni oktoobrini kestnud uuringus osales 471 mahepõllumajandustootjat ja 74 konsulenti, kes andsid hinnanguid mahetootjatele vajalike nõuandevaldkondade, nõustamise kvaliteedi ja kasu kohta ettevõtjatele, samuti selgitati välja, milliseid muutusi ja arenguid oodatakse nõuandesüsteemilt tulevikus. Uuringu läbiviimist toetas Euroopa Liit.

Uuring “Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlejate nõustamisvajadus” on 12. novembrist kättesaadav põllumajandusministeeriumi ja Eesti konjunktuuriinstituudi koduleheküljel.

Põllumajandusministeerium

Print Friendly, PDF & Email