Maavalitsus trahvis lennufirmat Avies

Saare maavalitsus määras lennufirmale Avies 1334 eurot leppetrahvi, kuna firma muutis lennugraafikut lepingupartnerit sellest teavitamata. 

Maavalitsus sai Tallinna–Kuressaare–Tallinna liini lennugraafiku muutmisest 17.–19. oktoobril teada 16. oktoobril. Avies põhjendas muudatust tehniliste probleemidega lennupargis ja graafiku muudatus oli selleks ajaks juba piletimüügisüsteemidesse sisse viidud.

Samas on Aviesi ja maavalitsuse vahelises lepingus sätestatud, et vedaja on kohustatud järgima kinnitatud lennugraafikut ja kooskõlastamata muudatuste tegemise eest on tellijal õigus nõuda leppetrahvi kuni 1000 eurot rikkumise eest.

“Tehnilised probleemid vedaja lennupargis ei ole käsitletavad vedaja tegevusest olenematu asjaoluna,” rõhutas maavanem Kaido Kaasik, kes viitas kirjas Aviesile, et vedaja on lennugraafikut muutnud juba korduvalt ja maavalitsus ei saa piirduda vaid hoiatusega.

Seetõttu määras maavalitsus AS-ile Avies lennugraafiku kuue lennu kooskõlastamata muutmise eest leppetrahvi 1334,2 eurot, mis peetakse kinni firmale makstavast oktoobrikuu riiklikust toetusest.

Print Friendly, PDF & Email