Linnavalitsus näeb laevapileti hinnatõusus hoopi ekspordile (21)

Linnavalitsus näeb laevapileti hinnatõusus hoopi ekspordile

HINNATÕUS MÕJUB HALVASTI: Kuressaare linnapea Mati Mäetalu palub, et enne eelnõu jõustumist analüüsitaks põhjalikumalt piletihindade tõstmise mõju majandusele ja regionaalarengule. Foto: Raul Vinni

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile ja riigikogule saadetud kirjas nendib Kuressaare linnapea Mati Mäetalu, et laevapiletite hinnatõusu eelnõu koostajate tähelepanu alt on välja jäänud kõige selle mõju piirkonna majandusele.

Kuressaare linnavalitsus juhib tähelepanu sellele, et kõnealuse eelnõu seletuskirjas käsitletakse määruse mõjusid, mis paraku on piirdunud vaid mõjuga reisijate arvule. Samas on tähelepanuta jäänud hinnatõusu mõju piirkonna majandusele.

“Saare maakonna majanduses on oluline osa ettevõtetel, mis tarnivad suures osas oma tooraine väljastpoolt ja ka ekspordivad oma toodangut – näiteks elektroonikatööstus, puidutööstus, toiduainetööstus, väikelaevaehitus,” toonitab Mati Mäetalu.

See tähendab, et eelnõu jõustumisel väheneks oluliselt Saare maakonna ekspordivõimekus, mis on just hakanud majanduskriisist taastuma. See omakorda mõjutab aga linnavalitsuse hinnangul oluliselt regiooni elujõulisust ja süvendab veelgi probleemi, et ettevõtjad koonduvad Harjumaale ning äärealad muutuvad veelgi sõltuvamaks riiklikest toetustest ja abist.

Linnapea nendib, et Kuressaare linnavalitsus ei ole küll arvatud eelnõu kooskõlastamisel kaasatavate huvirühmade hulka, ent palub ometi, et enne eelnõu jõustumist analüüsitaks põhjalikumalt piletihindade tõstmise mõju majandusele ja regionaalarengule, samuti eelnõu vastuvõtmisega kaasnevat sotsiaalset ja demograafilist mõju.

Muu hulgas leiab linnavalitsus, et parvlaevaliinide hinnakirja muutmine oleks mõistlik edasi lükata ajale, mil kuulutatakse välja hange uue vedaja leidmiseks ja uue avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks. Samuti soovitab linnavalitsus muuta avaliku teenindamise lepingu tingimusi hiljem selliselt, et piletitulu teenimise riski ei kannaks ainult riik, vaid see jagataks vedaja ja riigi vahel.

“Nimelt tekiks sellisel juhul ka vedajal motivatsioon pingutada piletitulu teenimise nimel ning seega väheneks surve riigieelarveliste eraldiste iga-aastastele suurendamistele.”

Pöördumise koopia saadeti ka riigikogule, kellel Kuressaare linnavalitsus palub ettepanekut kaaluda 2013. aasta riigieelarve aruteludel ning võimalusel eraldada täiendavaid vahendeid parvlaevaliikluse doteerimiseks kuni kehtiva avaliku teenindamise lepingu lõppemiseni 30. septembril 2016.

Kuivastu–Virtsu parvlaevaliinil on eelnõuga kavandatud hinnatõusu suurus ca 25%.

Print Friendly, PDF & Email