Metsandusfirma Sõrve Puit on teel pankrotti (26)

Metsandusfirma Sõrve Puit on teel pankrotti

ELU LÄHEB EDASI: Loodetavasti ei näita OÜ Sõrve Puit pankrot Saaremaa metsatöötlemise üleüldist seisu ning metsaomanikud võivad ka edaspidi oma metsa müüa. Foto: Peeter Kukk

Põhiliselt riigimetsaoksjonitelt hangitud metsa ülestöötamise tulemusena üles rühkinud Saaremaa metsandussektorit tabas septembris ärevaks tegev signaal, kui Harju maakohus algatas OÜ Sõrve Puit pankrotimenetluse.

Sõrve Puit ei ole Saaremaa metsaäris mingi teisejärguline tegija, vaid puidutööstuskontserni Stora Enso üks suuremaid partnereid Saaremaal, kelle tootmismahud maakonna metsandussektoris võisid parematel päevadel küündida viiendikuni.

See paneb küsima, kas viimastel aastatel korralikku raha teeninud ja häälekalt ka Saaremaa süvasadama avamist nõudnud metsafirmade käsi on hakanud kehvasti käima ning metsaomanikel ja talunikel tasuks metsaäri ajades varasemast ettevaatlikum olla.

Sõrve Puidu endine juhatuse liige Andrus Lehesoo ütles, et OÜ Sõrve Puit pankrot ei väljenda siiski metsandussektori üldist olukorda Saaremaal, vaid ettevõte viisid kunstlikult pankrotti OÜ Saare Kinnisvara kaudu tuntud Toomas Tarus ja Kalle Sarnet.

“Nad jätavad väga normaal-se inimese mulje, aga tegelikult on nad seaduslikud kelmid,” väitis Andrus Lehesoo, lisades, et Sõrve Puit lasti pankrotti eesmärgiga vabaneda võlgadest ja tülikatest osanikest, kes tahtsid oma võlga kätte saada.
Just see oli Lehesoo sõnul ka põhjus, miks tema ettevõtte juhatuse liikme kohalt maikuus välja puksiti ja Toomas Tarusega asendati.

Sõrve Puidu juhatuse liige Toomas Tarus keeldus kategooriliselt Andrus Lehesoo väidete kommenteerimisest. “Siit ei ole põhjust praegu mingit asja otsida. Ütlen veel kord, ma ei kommenteeri mitte mingeid väiteid!” lausus Toomas Tarus Saarte Häälele.

OÜ Sõrve Puit on maksejõuetu

Ajutine pankrotihaldur Indrek Lepsoo ütles, et kohtu otsus pankroti väljakuulutamise osas tuleb esmaspäeval. “Tõsi on see, et ettevõte on täna maksejõuetu ja nii Tarus kui ka Lehesoo ise on nõus, et pankrot tuleks välja kuulutada,” sõnas ajutine pankrotihaldur.

Lepsoo sõnul ei saa ta täna öelda, et OÜ Sõrve Puit pankrot oleks kuritahtlik, kuid maksejõuetuse tegelikud põhjused saavad selgeks pärast pankroti väljakuulutamist. “Selge on see, et seal juhtimise poole peal on erimeelsusi esinenud ja probleeme on,” lisas ta.

Nii Lehesoo jutust kui ka Saarte Hääle tehtud taustauuringu tulemusel selgus, et Toomas Taruse ja Kalle Sarneti metsaäri ajavad ettevõtted on üksteisega nii juhatuse liikmete kui ka osaluse kaudu väga läbi põimunud. Põhimõtteliselt võib isegi öelda, et nii maksejõuetu OÜ Sõrve Puit kui ka pankrotiavalduse esitanud OÜ Eesti Metsnik on mõlemad osaliselt Toomas Tarusele kuuluvad ettevõtted. Nii on OÜ Sõrve Puit üks osanik OÜ Meikara, mille osanikuks on omakorda OÜ Saare Kinnisvara, mille üks osanik on Toomas Tarus. Osaühingu Eesti Metsnik üks osanikest on aga Toomas Tarusele kuuluv firma OÜ Tokome. Muuseas selgus, et pankrotiavalduse esitanud OÜ Eesti Metsnik oma maksuvõlg Eesti riigi ees on üle 47 000 euro.

Sõrve Puit on PRIA-lt saanud heakskiidu kolme investeeringuprojekti rahastamiseks kokku 340 891 euro ulatuses. Väljamakseid on seni tehtud vaid ühe projekti raames 93 611 euro eest Anseküla tootmishoone ja olmekompleksi rekonstrueerimiseks.

PRIA toetus tagasimaksmisele

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik ütles, et niipea kui ettevõtte pankrot välja kuulutatakse, teeb PRIA toetuse tagasinõudmise otsuse nende klientide puhul, kes on saanud PRIA-st investeeringutoetust ning selle toetuse eesmärk on jäänud täitmata. Eesmärk loetakse täidetuks siis, kui investeeringuobjekt on valmis, taotleja omandis ja sihipärases kasutuses. Kaks viimast tingimust peavad olema täidetud veel 5 aasta jooksul pärast viimase toetuseosa väljamaksmist.

Kui suures osas toetus tagasi nõutakse, sõltub konkreetsest juhtumist. Kui on tegu sellise juhtumiga nagu Sõrve Puidul, kus objektile on toetus vaid osaliselt välja makstud ja objekt ei ole veel valmis, siis ei ole see ka päevagi sihipärases kasutuses olnud ning tagasinõudmisele läheb kogu väljamakstud summa. Tagasinõude annab PRIA käiku pankrotihalduri kaudu.

Kui sellises seisus ettevõttel on parajasti ka muid kuludokumente PRIA-s sees (ehk ta ootab raha kas sama või mõne teise toetusega seoses), siis neid väljamakseid talle enam ei tehta, selgitas Maris Sarv-Kaasik.

Andrus Lehesoo ei varjanud oma pettumust, et seitse aastat tegutsenud ettevõte asja ees, teist taga tegevuse lõpetab ja koos sellega on lõpp ka kavandatud europrojektidel. Veel tänavu jaanuaris rääkis Lehesoo Saarte Häälele OÜ Sõrve Puit plaanist rajada Mõntu karjääri kõrvale kuni 5 meetri sügavune ja ligemale 10 hektari suurune veekogu koos kalastusturismikompleksiga.

Ain Lember, Kertu Kalmus

Print Friendly, PDF & Email