Juhtkiri: Kas paberile pandud unelmad?

Tänase lehe majanduskülg tutvustab meie kohalike omavalitsuste kavandatavaid investeeringuid.

Lähiaastaid puudutavatest eelarvestrateegiatest võib lugeda järgmisi märksõnu: koolimaja, sotsiaal- ja noortekeskuse ehitamine, tänavavalgustuse ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimine, teede mustkatte alla viimine, sadamate korrastamine.

Kõik see on meie elu edendamiseks vajalik. Kust selleks aga ressursse võtta?

Praeguse aja motoks ei kõlba ju enam kuidagi “Euroopa viie jõukama riigi hulka”, pigem “raha ei ole ega tule”.

Kuna uusi asju rajatakse-ehitatakse harva ja vanadegi remontimise-lappimisega on raskusi, tundub omavalitsuste eelarvestrateegiates kirjapandu kohati lausa ulmena.

Vallajuhid möönavad, et praegune majanduslik olukord ei ole tõesti kiita. Ja et mõnegi plaani teokstegemiseks tuleb ilmselt laenu võtta.

Ilus oleks, kui need unelmad tegelikkuseks saaks. Kuigi unistada pole teadupärast keelatud kellelgi, ei pruugi saarerahvale pelgalt unelmaist varsti enam piisata.

Print Friendly, PDF & Email