Esimene maailmasõda Saaremaal: Läänemere Albionist XX sajandi saksakeelses kirjasõnas

Läänemere Albionist XX sajandi saksakeelses kirjasõnas

MAABUMINE SAAREMAAL: Näide operatsiooni “Albion” kajastusest saksa kunstis. Nii kujutas Willy Stöwer (1864–1931) Saksa vägede maabumist Saaremaal 12. oktoobril 1917. Foto: erakogu

Viimastel aastatel on kogu maailmas täheldatav järsk huvi tõus 12.–21. oktoobril 1917 Saksamaa poolt Esimeses maailmasõjas Lääne-Eesti saarte vallutamiseks läbi viidud operatsiooni “Albion” vastu. Sel teemal on erinevates keeltes ilmunud mitmete autorite uusi raamatuid, elavnenud on mitmesuguste erialaspetsialistide arutelud ning mitmete riikide ohvitserikoolituses õpitakse seda operatsiooni kui olulist ajaloolist kogemust päris põhjalikult tundma.

Suurema osa 20. sajandist kippus Teine maailmasõda nii mõndagi Esimeses maailmasõjas saadud õppetundi teenimatult varjutama. Venekeelset kirjandust ilmus sel teemal vähe, vaatamata sellele, et üks ajaloolist tõde eirav hurjutamine leidub koguni kommunistliku liikumise iidoliks peetavale Vladimir Uljanovile (Leninile) omistatud kirjavaras. Leninlikus vaimus jätkas ka hilisem vene, paraku peamiselt ilukirjanduslikku laadi kirjavara, millest enim tähelepanu on siiani pälvinud Valentin Pikuli (1928–1990) ajalooline romaan “Moonsund” (1973).

Saksakeelse kirjavara osas on pilt siiski märksa mitmekesisem. Autorite hulgas leidub mitmeid erineva saatusega huvitavaid persoone ning nende kirjapandu peaks pakkuma valikuvõimalusi mitmesuguste nõudmiste ja eelistustega lugejaile.

Raul Salumäe

Edasi loe laupäevasest Saarte Häälest.

Print Friendly, PDF & Email