Tühjale vanalinnakrundile on kavas ehitada kortermaja

Kuressaare vanalinna piirkonda jäävale aastaid tühjana seisnud krundile Pikal tänaval on kavas ehitada kuni kahekorruseline korterelamu.

“See krunt väärib korda tegemist,” ütles Pikk 13 kinnistu omaniku esindaja Priit Kuusk. “Üks kole koht saaks Kuressaare linnas jälle väärilise staatuse. Kui tuua sinna elu, hoiab see piirkonna korras.”

Kuuse sõnul kuulus kinnistu Inglismaal elanud mehele, kes soovinud maatükile hävinud hoone asemele pansionaadi ehitada. “Kuna tema käed jäid Inglismaalt liiga lühikeseks, siis üks Saaremaa ettevõtlik inimene otsustas selle ära osta ja sinna kortermaja ehitada,” rääkis Kuusk.

Pikk 13 kinnistu omanikud on ettevõtja Märten Vaikmaa alaealised lapsed, Vaikmaale endale kuulub kinnistu kasutusõigus.

Eilsest 31. oktoobrini saab linnavalitsuses ja Kuressaare linna koduleheküljel avalikul väljapanekul tutvuda Pikk tn 13 kinnistu tarvis koostatud detailplaneeringuga.

Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ koostatud planeeringuga kavandati kinnistule korter-elamu suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 350 m². Hoone tohib olla kuni kahekorruseline, suurima lubatud kõrgusega 9 meetrit maapinnast.
“Kui detailplaneering saab kehtestatud, läheb hoone projekteerimisele,” rääkis Priit Kuusk. “Mis ajal ehitama hakatakse, ei oska mina ega ka omanik veel öelda.”

“Selle vanalinna muinsuskaitsealal asuva kinnistu puhul kehtib arhitektuurikonkursi kohustus,” ütles linnaarhitekt Hannes Koppel.

Arhitekti sõnul ei tohiks krundile ehitatav hoone olla suurem seal enne seisnud kivimajast ja peaks asuma tänavajoonel.
“Eeldame aga seda, et sellele kinnistule tuleb tänapäevane hoone,” lausus Koppel.

Arhitektuurinõuete järgi tuleb uue hoone puhul kasutada naturaalseid viimistlusmaterjale. Ehitis peab olema arhitektuurselt selge ja lihtne, põhimahuga Pika tänava ääres, tiibhoone aga Kesk tänava ääres. Tänava piirile on ette nähtud 1,8 meetri kõrgune paekiviaed.

Print Friendly, PDF & Email