Mändjala puhkekeskuse majutuskohtade arv vähenes (3)

Mändjalas Päikseranna kinnistule kavandatavasse puhkekeskusse plaanitakse 290 majutuskohta, varem on räägitud 400-kohalisest keskusest.

Puhkekeskuse detailplaneeringu koostaja projektbüroo Klotoid OÜ juhataja Indrek Himmist ütles, et tegelikult on puhkekeskuse mahud jäänud samaks ja jutud 400-kohalisest majutuskohast olid pisut väärad. “Arendajatega sai seda asja täpsustatud ja need 400 kohta olid nendel mõeldud koos ranna külastajatega,” sõnas Himmist.

Päikseranna kinnistu detailplaneeringu uus planeerimislahendus, mis 11. oktoobril Kaarma vallavalitsusse laekus, näeb ette 290 majutuskohaga puhke- ja tervisekeskuse ning kuni kaheksa kahekorruselise puhkemaja ehitamise. Varem neljakorruselisena kavandatud peamaja tohib nüüd ehitada kolmekorruseliseks.

Kaarma valla planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist Katrin Kuusk ütles, et kuna kinnistul on mitmeid piirangu- ja kaitsevööndeid, saadeti detailplaneering keskkonnaametisse kooskõlastuse saamiseks. “Oleme natuke keskkonna pärast mures, aga üldises mõttes ei näe vald keskuse rajamiseks takistusi,” rääkis Kuusk.

Looduskaitseseaduse kohaselt ei tohi ehituskeeluvööndisse uusi hooneid ja rajatisi ehitada, kuid Päikseranna kinnistul on ranna ja kalda ehituskeeluvööndisse kavandatud puurkaev. “Võtame keskkonnaameti seisukoha ja kui sealt piiranguid ei tule, ega siis vald selles osas ise ka midagi täiendavalt ei nõua,” ütles Kuusk.

Kaarma vallavolikogu algatas detailplaneeringu Mändjala külas kümne hektari suurusel Päikseranna maaüksusel puhkeküla rajamiseks juba 2006. aasta algul. Puhkekeskuse arendaja on Sailors Charter OÜ.

Print Friendly, PDF & Email