Lugeja kiri: Streik tekitab abivajajates viha (16)

See streik tekitab minus kui invaliidis niisugust viha, et rääkides tuleb sõnadest puudu. Arstid on haritud inimesed ja peaksid asjadest aru saama, aga vist ei saa. Kas nad siis ei taipa, et streigivad patsientide kulul? Kas haiged on siis süüdi, et arstid oma palkadega rahul ei ole? See streik on juba kestnud nii pikka aega, et olukord on muutunud lausa võimatuks.

Need tohtrite palgad pole nii väikesed midagi. Kuidas pensionärid, paljulapselised pered ja invaliidid siis toime peavad tulema?

Miks on arsti vastuvõtule nii pikad, kahe-kolme kuu pikkused järjekorrad? Tohtrid ei ravi oma patsiente inimlikult ja põhjalikult. Oled haiglas kolm kuni viis päeva ja kõik. Ja alles siis, kui sul juba silmnähtavalt midagi viga on, küsitakse: kus te siiamaani olete olnud? Aga ei pääse ju löögile pikkade järjekordade tõttu.

Mõnda tohtrit tahan kiita ka: Jaan Kirssi. Tema on alati väga viisakas, heatahtlik ja tähelepanelik. Ka doktor Suluste – tema koos õega suhtub abivajajaisse alati väga sõbralikult. Kui teised tohtrid ka niimoodi käituksid, oleks ka haigeid vähem.

Lugeja A. P. 
(nimi on toimetusele teada)

Print Friendly, PDF & Email