Vabaõhumuuseum külastas Anseküla uut seltsimaja (2)

Vabaõhumuuseum külastas Anseküla uut seltsimaja

KINGITUS SELTSIMAJALE: Muuseumi direktor Merike Lang kingib seltsimaja kavandatavale raamatukogule Vabaõhumuuseumi trükiseid, vastu võtab perenaine Mari Lepik. Foto: Tuuli Pärtel

Laupäeval toimus Anseküla uues seltsimajas Eesti vabaõhumuuseumi pere ja kohalike elanike meeleolukas kohtumine. Sõit Saaremaale võeti ette muuseumi 55. aastapäeva ürituste raames.

Vabaõhumuuseumi direktor Merike Lang tutvustas muuseumi tegemisi ja Saaremaa ehitisi muuseumis, teadusdirektor Heiki Pärdi rääkis 20. sajandi alguse külaarhitektuurist Saaremaal ja Muhumaal.

Õhtu teises pooles kõlasid seltsimaja huvitava arhitektuuriga lae all fantastiliselt Veljo Tormise soome-ugri rahvaste regilaulude töötlused. Vabaõhumuuseumi segakoori juhatas Elo Lutsepp.

Külamaja seinu jääb mõneks nädalaks kaunistama 1947. aastal ENSV Tallinna riikliku tarbekunsti instituudi (kuni 1944. a Riigi kõrgem kunstikool, tänapäeval Eesti kunstiakadeemia) üliõpilaste suvepraktikal jäädvustatud Põhja-Saaremaa (Õeste, Roobaka, Hiievälja jt külade) taluarhitektuur. Vanade hoonete tundlike tuši- või pliiatsijoontega paberile kandmist juhendas toona tuntud arhitektuuriprofessor Edgar Johan Kuusik.

Rohkearvulise lasteperega mängisid tähtsate jutuajamiste ajal muuseumi noored töötajad – lastel oli lusti laialt.
Kohalkäinud tänavad Eesti vabaõhumuuseumi sõbralikku peret toreda ürituse eest!

Tuuli Pärtel
Kontserdikülaline

Print Friendly, PDF & Email