Üleskutse: Saame kokku raamatukogus!

Suvel täitus mul 25 aastat töötamist Tornimäe raamatukogus. Mu tulek raamatukogusse sattus sellele ajale, kui raamatukogu tuli kolida uude, veel värvi järele lõhnavasse ruumi kevadel valminud rahvamajas.

Meie suures riigis puhusid siis uued tuuled – algas ju siis laulev revolutsioon. Kõik see kajastus ka raamatukogudes, sest ilmuma hakkas väga palju ja mitmekesist kirjandust. Oli, mida lugejatele soovitada. Siis saabusid uued raamatud tsentraalselt keskkogu kaudu.

Pärast iseseisvumist, kui nii raamatute ilmumise kui ka ilmuva ajakirjanduse maht hoogsalt kasvas, kerkisid ka hinnad jõudsasti. Hakkasime ise väljaannete nimekirjade alusel tellima uusi raamatuid, valikuvõimalusi piiras aga rahakoti suurus. Eriti on see tunda andnud viimastel, majanduslanguse aastatel. Valikute tegemine on pingestunud ka kultuuriministri jõulise nõudmise tõttu just ajakirjanduse osas, sest teatud kultuuriajakirjadel, -lehtedel (Akadeemia, Keel ja Kirjandus, Muusika, Kunst, KesKus) puudub maal lugejaskond.

Uute raamatute lisandumine sõltub piirkonna elanike arvust. Loomulikult on suuremates raamatukogudes palju suurem võimalus muretseda uut kirjandust, kuid seal on ka rohkem lugejaid ja soovitud kirjandust raskem kätte saada, sest järjekorrad on pikemad.

Raamatukogu lugejateta oleks aga mõeldamatu. Kahjuks on tendents selline, et ääremaadel elanikkond väheneb. Noored lähevad maalt ära, edasi õppima ja paremat tööd otsima ning kodukandi raamatukogusse enam ei satu. Paljud head lugejad on leidnud parema töö välismaal või linnades. Haigused ja ka vanus viivad kahjuks igal aastal meie raamatukogu väga tublisid lugejaid.

Meie piirkonnas on tõesti väga toredad ja huvitavad lugejad, kellel on väljakujunenud maitse. Raamatukogupäevadel soovin, et tuleksite kokku ja räägiksime koos oma lemmikraamatutest. Läbi aegade muutuvad ju ka meie lemmikraamatud ja tore oleks arutada, millised need on praegu ja mis meile meeldisid varem.

Kuna tänavuste, 20.–30. oktoobrini toimuvate raamatukogudepäevade deviis kõlab “Kohtumine raamatukogus”, on oodatud ka need inimesed, kes ei ole end veel lugejaks registreerinud, kuid tahaksid lugeda. Kohtume raamatukogus 26. oktoobril kell 16.

Anu Urmet
Tornimäe raamatukogu juhataja

Print Friendly, PDF & Email