Lekripagetid toovad vidusepidamise moe tagasi (1)

Nüid soab juba pissitassa vidust pidada. Neh see oo nõuke aeg, mis jäeb valge aa ja purupimeda vahepiale. Ennevanasti sedaaegu naesed tegid sõukest näputüöd, mise jäuks suuremad valgust põle taris oln. Kõege rohkem kojoti otsevarrast.

Omad moodi vidusepidamine olli näituseks koa mineva rieede lasteaidas, kui peeti Leiupääva. Lapsed esteks arvasid, et naad oo sügise üles leidn. Ja siis ollid naad viel ulga laulusid ja tantsusid leidn. Neh, ja neid olli taris ju oma vanamatele koa näidata. Pärast otsiti seltsis söömarend üles. Sõnna ollid lapsed kokku vädan isade ja emade ja kõege rohkem muidugist vanaemade tehtud söömaraami.

Muidugist, iga vanam inimene, iseäranist muidugid naisterahvad, kis midagid ollid amba all järgi katsun, tahtsid kole kiireste tiada soaja, et kisse tein oo (see olli lihtne, sest igale toidule olli nimi juure kirjutat) ja mismoodi tehtud olli (see põle muidugist änam üht nii lihtne oln, sest kisse ikka oma kuntsa välja riaki täib).

Lõpetuseks leiti eestoast terve rivi riidekasta üles. Ja sialt sai igaüks omale valida, mis taal puudu olli. Neh, nee kastid ollid sõnna sattun änamaste inimeste kodudest. Igas peres jäeb kasuldastest lastest riidid ja jalavarjusid järgi. Aga asjadega oo paraku nõnna, et mis ühel oo üle, see oo kuskil kellelgid teesel kindlaste puudu. Mis siis sest kenast luusast või siilikust ää vissata, kui kuskil peres veel mõnel lapsel seda kiskuda aitaks. Kui keegid es jõva sial kastide kallal väga kaua valitseda, siis Reet arvas, et üks nädalipäävad ehk seisvad nee kastid taal sial küll veel. Nõnna et elistage ja uurige.

Järgmise pääva peeti noordekeskuses lahtiste uste pääva. Ja uut noordekeskuse töötajad sai koa nähe. Sial kamandab nüid Arnekiga seltsis Liia. Seesamma Liia, kis muuseumiskid oo. Ta sur ragi noorik, jõvab mõlemase poole küll.

Ja laupa õhta Koguva Vanatoal es peetud koa vidust. Sest Rahva Oma Kaitse olli kohale tuln ikka päris pimekamakul.

Ehkkid juttu nee kaks ülemoa untsantsakast vidusepidamisest natusse tegid küll. Neh, eks naad tuletasid rahvale meele, et tulevaks voastaks tuleb omale lekripagett ää valida ja siis võib nõuke asi juhtu, et diskuta ep soa Vanatoal änam üht. Võib paljast küinlavalgel kitarret mänga.

Niikaua kut eurunormid lubavad kaost käsitsi vett vädada, roandad kõrendatega kaelataga, ja kuuris niipalju puid oo, et soab talve läbi piisi alla aada, oo moainimesel küll just ükstaspuha, oo see lekker pagetiga või ilma. Toidu innad tõusvad poodis ikka ühe sorinaga, aa sa seda lekri, pentsiini või eurude raese.

Print Friendly, PDF & Email