Pensionärid kaotavad bussisõidusoodustused (14)

Järgmise aasta alguses kehtima hakkavate sõidusoodustuste muudatustega kaotatakse Saare maakonnas sõidusoodustused pensionäridele ja raske puudega inimestele.

“Nendel inimestel on ühistransport peamine ja enamasti ka ainus võimalus poes, haiglas või ametiasutustes käimiseks. Nende sissetulekud ei ole aga võrreldavad tööl käivate inimeste omadega,” osutab maavanem Kaido Kaasik maanteeameti peadirektorile Aivo Adamsonile saadetud kirjas.

Kaasik annab Adamsonile teada, et lõpetab sõidusoodustuste andmise alates 1. jaanuarist, sest ühistranspordiseaduse järgi puudub maavanemal õigus nimetatud elanikkonna gruppidele sõidusoodustuste andmiseks.

“Vähemkindlustatud elanikele vajalike liikumisvõimaluste tagamiseks tuleks maavanemale anda õigus sõidusoodustuste määramiseks nendele elanikkonna gruppidele, kellel on seda kõige rohkem vaja,” kirjutab Kaido Kaasik.

Lisaks märgib Kaasik, et ühistranspordiseadus annab küll maavanemale õiguse määrata maakonnasiseses maanteetranspordis sõidusoodustusi, kuid viimastel aastatel on maavanematel sisuliselt puudunud võimalus seda õigust kasutada, sest riigieelarvest eraldatud vahendid ei ole piisavad.

Print Friendly, PDF & Email