Lugeja kiri: Kas avaliku elu tegelastel on õigus eraelu puutumatusele? (5)

Demokraatianädala üritustesse andsid 20. septembril oma osa ka Kuressaare väitlejad, kes väitlesid Kuressaare gümnaasiumis teemal “Avaliku elu tegelastel ei ole õigust eraelu puutumatusele”. KG poolt kuulusid jaatajate hulka Laura Oolup, Henri Rump ja Ain-Joonas Toose, eitajad olid Sander Tiit, Joosep Hallaste ja Karl Jõgi Saaremaa ühisgümnaasiumist. Kohtunike ja väitluse selgitajatena olid kohal Mart Laus ja Ann Tarkin, kogu ideed juhtis ja toetas Oliver Mõru mandrilt.

Väitlusteema osutus oodatust intrigeerivamaks.

Jaatajate argumendid keskendusid nii rahva usaldusele kui ka õigusorganite avatusele. Näiteks väideti, et rahva usaldus poliitikute vastu on hetkel madal, kuna sõnad omavad suuremat tähtsust kui teod ning avaliku elu tegelase eraelust kirjutamine tooks nende tegeliku isiksuse rahvale lähemale.

Eitajad väitsid aga, et eraelu puutumatus on oluliselt tähtsam kui majanduslik kasu, mida kollane ajakirjandus privaatsusse tungides saab.

Arutleti selle üle, et kui kampaanias pereväärtustele rõhunud poliitik on jäänud vahele petmisega, siis kas ja miks on avalikkusel õigus sellest juhtumist teada ning kuidas eraelu puutumatuse puudumine muudaks avaliku elu üldiselt ausamaks.

Vastupoolelt võib aga öelda, et ajakirjandus on eraelu koha pealt tihti liiga uudishimulik. Sai ju printsess Diana surmaga lõppenud traagiline õnnetus sai alguse ajakirjanduse liigsest huvist tema eraelu vastu. Samuti leidis laialdast vastukaja Herman Simmi riigireetmisjuhtum. Arutleti, kas eraelu puutumatuseta oleks antud juhtum võinud olemata olla ja kuidas eraelust avalikult kirjutamine lahendaks ka praeguse liigse bürokraatia probleemi.

Väitlust vaatama tulnud õpilased said küsimuste voorus väitlejatele omakorda küsimusi esitada.

Nagu tavaks saanud, väitluse võitjat välja ei selgitatud. Küll aga täitis hooaja esimene väitlus kindlasti oma eesmärgi, pakkudes publikule nii nalja kui ka tõsisematel teemadel arutamist.

Ann Tarkin
Tartu ülikooli õigusteaduskonna üliõpilane

Print Friendly, PDF & Email