Kuressaares hakkavad revisjoni tegema võimul olijad (7)

Kuressaare linnavolikogu revisjonikomisjon jätkab tulevikus peamiselt vaid koalitsiooni kuuluvate poliitikutega. Seda põhjusel, et varem opositsioonilisse Keskerakonna fraktsiooni kuulunud Piret Sarjas ja Aivar Aru lahkuvad komisjonist.

Seega on revisjonikomisjonis Allan Niils (RE), Jaanis Prii (SDE) ja Tõnis Kipper (KE). Kui demokraatlikes volikogudes on kombeks, et revisjonikomisjoni kuuluvad peamiselt opositsionäärid, siis Kuressaares on seis, kus selliseid poliitikuid pole enam võtta. Revisjonikomisjoni saavad nimelt kuuluda vaid volikoguliikmed, mitte sarnaselt teiste komisjonidega ka n-ö inimesed tänavalt.

Lea Kuldsepp (KE) lahkus komisjonist juba varem ning seega on võimul mitte olijatest veel saadaval vaid sõltumatu Ants Tammleht.

Piret Sarjas ja Aivar Aru esitasid komisjonist lahkumiseks avalduse eile. Piret Sarjase sõnul oli põhjuseks see, et Keskerakonna piirkondlik juhatus on teinud linnavolikogule ettepaneku volikogu komisjonidest ja erinevatest nõukogudest tagasi kutsuda kõik varem erakonda kuulunud või erakonna nimekirjas kandideerinud volinikud.

Aivar Aru arvati viimasel volikogu istungil välja rahanduskomisjonist, eelnevalt jäi ta ilma kohast Kuressaare Soojuse nõukogus. Sarjas ütles, et teda on välja arvatud Kuressaare haigla nõukogust ning ees ootab tervishoiukomisjonist väljaarvamine. “Kui meil ei sobi kusagil olla, siis miks peaks siin (revisjonikomisjon – toim) sobima?” küsis Sarjas. “Las nad kontrollivad siis iseennast.”

Piret Sarjas lisas, et häiriv on ka see, et erinevatest komisjonidest ja nõukogudest tagasikutsumisest ei ole neid keegi teavitanud, sellest saavad nad teada peamiselt meedia vahendusel.

Print Friendly, PDF & Email