Viinakuu oo käe (1)

Neh, mihklipäe oo möödas ja viinakuu käe koa juba. Igastpoolt oo nähe, et oo sügis. Puud põle änam puru rohelised, vädavad koldseks. Ja Liiva-vahel meite sur kange roheline maja veab koa pissitassa koldseks kut mets. Aga tüki kenam voadata teist. Sügis oo soe ja kuulukse, et tuleb pitk.

Ja seapõrn ennustade seda, et tuleb külm tali. Iseasi oo muidugist sie, et kas nõukest organid änam soabkid tõe pähä võtta nüidsel aal. Ennevanasti siga kasus koduse lobi pial ülesse. Ikka oma kottu põllalt soadud tuhlid, omast viljast jahvatat jahud ja muu rokk. Nüid antasse nendele varmis eurutoitusid nina ette, aga ega siis nende ulkas põle ometiks midagist nõukest, mis põrna paksuse piale mõob. Neh sedaviisi, et ää näeks, millal külmem ja millal soem tali oo.

Aga neh, et ma talvest juttu tegi, sie tulli sest, et Muhu muuseum läks nüid talveaa piale üle. Et iga päe nende uksed änam lahti põle. Oo paljast teesibest laupani kellu kümnest viieni. Aga maksab sõnna tiha küll. Sial oo ülal kapten Tiit Jõgi laevamudelite väljanäitus. Nõnna et minge aga muudkut vahtima. Terve oktoobrikuu soab seda viel nähä. Ühte asja antasse muuseumist viel tiada. Riede, viiendal oktoobril oo nende uksed kindi. Töötajad põrutavad puhas ennast koolitama.

Koguvas oo üleültse sügisesel aal tuline rutt, kui sa ikka kuuled. Kuiendal ja seitsmendal oktoobril kukutse Koguvas mooturratastega rinki kupatama. Peetse ää Eesti meistrivõistluste viies etapp mototraialis. Nimeks oo taale pantud Muhu Trial 2012. Kõik oo sured mitmed-setmed võistluslassid, misedes võidukupatamine puhas köib ja neh, üks peenike värk.

Korraldama tulavad nõukest asja MC Partner MTÜ ja Eesti mootorrattaspordi föderatsioon.

Kuulukse, et meite uie vanadekodu ehitamisega akatse koa äkist varsi uieste pihta. Neh nüid ta tuleb tükkis teist laani, kut sii enne tiha taheti. Nõukest Muhu männa kujuga lossi ep tehta üht änam. Aga ega seda uhkust põleks lihtsureliku silm ju nähä soangid. Sie oleks siis ikka oln paljast nende vade lendvate ja laulvate Sõnajalgadele voatamiseks, kui naad teenekord jälle oleksid tuln vallamajase oma virelipaprid korda aama või Kesse lao piale põlast võtma põrutan.

Meite oma pensiunääridel oo sest männa kujust küll just ükstaskõik. Piaasi, et oo koht, kus kodused inimesed vahest kokku soavad, ja nie, kis änam omadega kodu üksi õigeks ep soa, nendel põle muud tahtmist, kut et oleks kena soe kamber, kus sihes oete piale ennast küliti vissata soab.

Vat nõuksi asju ma tahtsi täna ütelda. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email