12 kooli õpilased mõõtsid õpioskusi

27. septembril toimus Saare maakonna keskraamatukogus maakonna 6. klasside õpioskuste võistlus.

Osa võtsid viieliikmelised võistkonnad 12 koolist (Kuressaare gümnaasium, Salme PK, Valjala PK, Saaremaa ühisgümnaasium, Kuressaare vanalinna kool, Orissaare gümnaasium, Leisi KK, Kärla PK, Lümanda PK, Aste PK, Kihelkonna kool ja Muhu PK).

Võistluse pearõhk oli teabe otsimisel ja määratlemisel ning selle käsitlemise oskustel. Oluline oli tunda erinevate teatmeteoste ülesehitust, leida tundmatu teose kasutamisel juhised, valida ülesande lahenduse leidmiseks sobiv raamat või muu teabeallikas. Osa ülesandeid tuli lahendada arvutiklassis.

Osalenud koolide paremusjärjestus selgus pärast kahetunnist mõttetegevust.

83,1 punktiga (maksimaal-selt oli võimalik koguda 105 punkti) võitis võistluse Saaremaa ühisgümnaasiumi võistkond koosseisus Jutta Loviisa Juht, Diana Alt, Kerman Keerd, Sander Truu ja Mihkel Rasu (juhendaja Mia Rand).

II koha saavutas Muhu põhikooli võistkond koosseisus Kristiina Veskimeister, Katarina Keerd, Gariina Kudritskaja, Kaire Looris ja Sebastian Mikael Magagni (juhendaja Ulvi Kipper) 78,1 punktiga.

III koht kuulus Valjala põhikooli võistkonnale koosseisus Karoliina Kukk, Viktoria Latkin, Taavi Nõmm, Merilyn Tänav ja Kristel Uibo (juhendajad Liljan Sepp, Ulvi Põldema), kes kogus 76,35 punkti.

4. kohale tuli Leisi keskkooli võistkond 73,5 punktiga, viies oli Kuressaare gümnaasium 70,85 punktiga ja kuues Orissaare gümnaasium 70,25 punktiga.

Üleriigilisel õpioskuste võistlusel osaleb SÜG-i võistkond.

Meelis Kaubi
olümpiaadide koordinaator

Print Friendly, PDF & Email