Maakonna elanike arv on vähenenud 225 inimese võrra (4)

2012. aasta üheksa kuuga on Saare maakonna elanike arv vähenenud 225 inimese võrra. Kolmandik neist negatiivse loomuliku iibe ja ülejäänud suurema väljarände tõttu.

Kuressaare linna elanike arv on tänavu vähenenud 137 inimese võrra. Septembri lõpu seisuga on Kuressaares registri andmeil elanikke 14 450.

Senine sündide arv Saare maakonnas sel aastal – 228 – jääb selgelt alla viimase kaheksa aasta sama perioodi keskmisele, mis oli 262 sündi. Üheksa kuu loomulik iive on maakonnas positiivne vaid Salme ja Lümanda vallas.

Saare maavalitsuse nõunik-perekonnaseisuametniku Avo Levisto andmeil registreeriti Saare maakonnas septembris 25 sündi ja 33 surma. Lisaks registreeris maakonda septembrikuu jooksul oma elukoha 45 inimest ja uus elukoha aadress väljaspool maakonda tekkis registrisse 90 endisel Saare maakonna elanikul.

Rahvastikuregistri andmetel vähenes Saare maakonna elanike arv septembris 53 inimese võrra. Negatiivsed olid nii loomulik iive kui ka rändesaldo. Iive oli seejuures kaheksa inimesega miinuses ja rändesaldo 45 inimesega. Oktoobri seisuga oli Eesti rahvastikuregistris 35 355 Saare maakonna elanikku. Täpselt 10 aastat tagasi oli registri andmeil Saare maakonnas elanikke 38 569.

Print Friendly, PDF & Email