Kuressaare linn müüs osaluse Saaremaa Golfis (10)

Kuressaare linnavolikogu võttis eile üsna emotsioonitult vastu otsuse võõrandada oma osalus ASis Saaremaa Golf. Aastaid suurosanikuna golfifirmat krediteerinud ja sinna lisaraha panustanud Kuressaare lahkus ettevõttest koos tüki maa ja ligikaudu 9000 euroga.

Olgugi et saadud vara on võrreldes ettevõttesse sisse panduga kaduvväike, tõdes linnapea Mati Mäetalu ühe päevaga kokku kutsutud volikogu erakorralisel istungil, et häid valikuid tõepoolest ei ole. Juhul kui volikogu poleks eile positiivset otsust teinud, tulnuks Mäetalu sõnul paari nädala pärast sisse anda ettevõtte pankrotiavaldus.

Mida linn siis müüs ja mida sai? Esmalt andis volikogu nõusoleku vormistada linna poolt Saaremaa Golf AS-ile antud 420 000 eurone arvelduskrediit ümber laenuks. Seejärel omandas linn 200 000 euro eest seni aktsiaseltsi valduses olnud Merikotka 35 kinnistu. Nimetatud kinnistul asub ka klubihoone, mis kuulub firmale Ingmar Trade. Kinnistu on koormatud hoonestusõigusega järgmiseks 20 aastaks. Hoonestusõiguse tasu jääk on ca 175 000 eurot.

Kinnistu ostuhind arvati maha laenusummast. Seejärel läks müüki linna omandis olnud Saaremaa Golfi 735 aktsiat ühe paketina, mille hind oli 8832 eurot ehk 11,5 eurot aktsia. Ostja oli firma SG Restart OÜ, mille omanik on küll Saima Vahimets, kuid rahastajateks Saaremaa Golfi väikeaktsionärid, nagu Saarte Hääl ka eile kirjutas. Samale ettevõttele müüs linn ka ASi Saaremaa Golf nüüd juba laenujäägi summas 219 558 eurot. Selle eest saab Kuressaare linn SG Restart OÜlt 1000 eurot.

Mati Mäetalu märkis linnavolikogus, et müügiotsusega vabaneb linnale järgmiseks aastaks üsna suuri summasid. Aktsiate kohustuslik hooldustasu oleks olnud 735 00 eurot. Seda juhul, kui linn ei oleks panustanud lisaressursse. Sel aastal oleks linnal olnud vaja lisada veel 180 000, kuna Saaremaa Golf vaevleb kroonilises käibevahendite puuduses.

Linnavolikogus oli krediidi laenuks vormistamise ja kinnistu omandamise poolt 17 volikoguliiget, 1 oli vastu. Teise otsuse poolt oli 17 liiget, üks ei hääletanud.

Print Friendly, PDF & Email