Reservõppekogunemine puudutab igapäevaelu (17)

9.–13. oktoobrini viiakse Kuressaare linnas ja Kaarma vallas läbi õppused neile kaitseväe reservallüksustesse kuuluvatele reservväelastele, kelle ülesanne on tagada linna elutähtsate objektide kaitse kriisi- ja sõjaolukorras.

“Mandril on sellised õppekogunemised juba tavapäraseks saanud, meil tuleb see esmakordselt,” rääkis Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Kristjan Moora.

Kokku nädal aega kestvale reservõppekogunemisele on kaitseväe poolt kutsutud ligi 200 reservväelast.
Õppekogunemisele kutsutud reservväelastele annavad väljaõppe Kaitseliidu Saaremaa maleva kaadrikaitseväelased ja Kaitseliidu vabatahtlikud instruktorid. Õppuse kulminatsioon Kuressaares on kavas 11.–13. oktoobril.

Harjutatakse oluliste objektide kaitsmist

“Õppekogunemise kõige aktiivsem tegevus on kavas korraldada Tallinna tänava ringristmiku ja Roomassaare sadama vahelisel alal,” ütles kolonelleitnant Moora. “Selles piirkonnas on olulisi objekte, nagu linna ringtee, lennuväli ja sadam, mille kaitsmist me reservväelastele õpetame.”

Õppuse aktiivne faas Kuressaares ja lähiümbruses algab 11. oktoobri pärastõunal ja kestab 13. oktoobri lõunani. Õppuse piirkonnas liiguvad patrullid ning harjutatakse linna kaitseks vajalike lahingülesannete täitmist. Õppuse aktiivses faasis kasutatakse imitatsioonivahenditena paukpadruneid, lõhkepakette, suitsugranaate ja valgustusrakette, mis ei ole inimestele ohtlikud. Õppuste piirkonnas teedel ja tänavatel liiklust ei suleta, kuid liikluses vajaliku ohutuse tagamiseks kasutatakse mõnel teelõigul ajutisi kiirusepiiranguid. Jalakäijatele suletakse õppuse ajal ajutiselt liikumiseks mõned Marientali piirkonda läbivad jalgrajad.

Kutsutud reservväelastele kohustuslik

“Tahan kõigile õppekogunemisele kutse saanud reservväelastele eraldi meelde tuletada, et kaitseväest pool aastat varem kätte saadud ametlike kutsete alusel toimuv reservõppekogunemine on kõigile kutsututele kohustuslik. Õppusele mitteilmumise korral algatatakse isiku suhtes väärteomenetlus. Menetlus võib lõppeda aresti või suure rahatrahvi määramisega,” märkis Moora. “Peame kõigile seda seadusest tulenevat kohustust eraldi meelde tuletama, et inimesed teadmatusest seadust ei rikuks.”

Reservõppekogunemisele kutsutud peavad õppusele minekust enne teavitama oma tööandjaid, kes on kohustatud õppustele minejad selleks ajaks töölt vabastama. Reservväelased määratakse õppuse ajaks nende allüksuse koosseisus kaitseväelisele ametikohale ja vastavalt ametikohale makstakse reservõppekogunemisel osalemise eest ka teenistustasu.

Juhul, kui õppekogunemisele kutsutu on töötu, tuleb sellest enne õppuse algust töötukassale teada anda.

Eelseisev õppus on Saaremaal pärast Eesti vabariigi taastamist sisuliselt esimene kaitseväe reservüksuste ettevalmistamiseks läbiviidav õppekogunemine. Varem on ilmnenud, et mitmed õppusele kutsutud reservväelased ei ole veel oma kohustusest aru saanud.

“Peame ka Kaitseliidu liikmetele eraldi meelde tuletama, et seekordne reservõppus on kohustuslik ja erineb oluliselt Kaitseliidu tavapärastest vabatahtlikele osalejatele läbiviidavatest väljaõppeüritustest,” lausus kolonelleitnant Moora.

“Nii vabatahtlikud kaitseliitlased kui ka kõik ülejäänud õppusele kutsutud reservväelased on seaduse ees võrdsed.”

Taavi Tuisk
KL Saaremaa maleva teavituspealik

Print Friendly, PDF & Email