Linn leidis golfi aktsiatele ostja (TÄIENDATUD) (21)

Nädal tagasi asutatud riiulifirma esitas üleeile Kuressaare linnavalitsusele taotluse linnale kuuluvate Saaremaa Golfi ASi aktsiate ja ASi vastu esitatavate nõuete omandamiseks.

SG Restart OÜ soovib omandada linnale kuuluvad 735 aktsiat hinnaga 8832 eurot (´a 12,01 eurot) ja nõuded 1000 euro eest. Linnavalitsus soovib, et volikogu arutaks teemat erakorralisel volikogu istungil. “Arvestades golfifirma keerulist seisu, linnal häid valikuid aktsiaseltsist väljumiseks või seal jätkamiseks tänaseks päevaks enam ei ole. Loodame, et uus aktsiate omanik suudab golfi raskest seisust välja tuua ning säilitada nii väljaku kvaliteedi kui ka golfi mängimise Kuressaares,” sõnas linnapea Mati Mäetalu.

ASis jätkamisel tuleks linnal leida tänavu täiendavaid rahalisi vahendeid ligikaudu 180 000 euro ulatuses.
SG Restardi, mille nimi viitab (S)aaremaa (G)olfi taaskäivitumisele, juhatuse ainus liige ja firma ainus osanik on Saima Vahimets (60), kes on seotud veel 19 firmaga. Samuti on tal kehtetu seos OÜga Mertiina Vara, mis kuulub SG endisele nõukogu esimehele Jüri Tiitusele. Teatavasti soovis Mertiina Vara osta SG linnale kuuluvaid aktsiaid otsustuskorras, kuid linnavolikogu sellest keeldus.

SG Restart on asutatud 19. septembril 2012 ilma sissemakset tegemata. Firma nimel võtab sõna  AB Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Risto Vahimets. “Eesti golfi käekäigust huvitatud isikutena on meil raske aktsepteerida, et väga kvaliteetsel Kuressaare golfiväljakul võiks golfimäng tulevikus lõppeda,” tõdes Risto Vahimets. “Hetkel on Saaremaa Golfi AS väga raskes situatsioonis. Meie eesmärk on koondada Kuressaare golfiväljaku tegevuse jätkumisest huvitatuid ning leida võimalusi väljaku refinantseerimiseks.”

Linnavalitsus on otsustanud golfi aktsiate võõrandamisel tegutseda kiiresti. Juba täna kutstuakse kokku linnavoikogu erakorraline koosolek, kus antud küsimus hääletamisele tuleb.

Lisaks ettevõtte aktsiate võõrandamisele soovib linnavalitsus luba ka Saaremaa Golfi AS-le kuuluva Merikotka 35 kinnistu omandamiseks hinnaga 200 000 eurot. Samas vormistatakse linna kontsernikontolt AS-le Saaremaa Golf võimaldatud arvelduskrediit summas 419 558 eurot ümber laenuks tähtajaga 31.12.2012 ning intressiga 6%. Kinnistu omandatakse omakorda laenu arvelt. Kinnistul on jätkuvalt hoonestusõigusleping AS-ga Saaremaa Golf ning seal paikneb klubihoone, mis kuulub ettevõttele OÜ Ingmar Trade. Viimane ostis hoone omakorda väljaku endise operaatori Saare Golf Traveli pankrotipesast.  Varasemalt on sõlmitud AS Saaremaa Golf ning OÜ Saare Golf Travel vahel operaatorleping mis sätestab ka klubihoone ehitamist. Lepingu tõlgendamise osas on AS-l ning OÜ pankrotihalduril  jätkuvad erimeelsused.

Print Friendly, PDF & Email