Juriidiline vingerpuss: varguses puudub kannatanu (3)

Augusti lõpus Mustjala vallas aset leidnud suure kruusavarguse juhtumi uurimisel tuleb politseil lisaks varaste otsimisele selgitada välja ka kannatanu.

Tänavu 25. augustil varastati Mustjala vallast Kugalepa külast ligi 200 kuupmeetrit kruusa ning politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Hedy Tammelehe sõnul algatati varguse uurimiseks kriminaalmenetlus.

Kriminaalasja uurimisel on politseil vajalik välja selgitada kahju saaja, ta kannatanuna üle kuulata ja võtta hagiavaldus. Kugalepa kruusavarguse uurimise muudab politsei jaoks keerulisemaks aga asjaolu, et kannatanu väljaselgitamine on alles poolel teel.

Nimelt taotles Mustjala vallavalitsus tänavu juunis Kugalepa külas asuva Suurekivi maaüksuse valla omandisse. Ja kuigi vald sai maavalitsusest positiivse vastuse, on maa veel katastrisse kandmata ning seega jätkuvalt riigi omandis.

Samas ei ole maa-ameti andmetel Suurekivi maaüksusel praegu isikut, kes oleks käsitletav maa omanikuna. Maa-ameti andmetel ei ole maa valla omandisse andmise otsuse langetamise ja katastrikande vahelisel ajal tegemist reformimata maaga ning seetõttu ei ole tegemist ka riigi omandis oleva maaga.

Ka maavanema ajutise valitseja volitused ei ulatu maale, mille puhul on otsustatud, et see antakse munitsipaalomandisse, s.t maale, mille osas on teada, et riik ei saa selle maa omanikuks.

Kuna maatükk asub mere ääres, siis maardlate rakenduse andmetel kruusa seal maavarana arvel ei ole.

Saare maavalitsusest öeldi eile Saar-te Häälele, et lähiajal selgitatakse välja, kas Saare maavalitsus jääb antud kriminaalasjas kannatanuks või mitte. Kui juhtum on maavanema pädevuses, on kannatanu selles vaidluses maavalitsus, kui kinnistu on katastrisse kantud, on kannatanuks vald.

Kui aga esineb mingi takistus, et maavalitsus ei saa kannatanu olla ja ka Mustjala vald veel ei ole, siis äärmisel juhul määrab kannatanu vabariigi valitsus.

Evely Aavik, Andres Sepp

Print Friendly, PDF & Email