Lugeja küsib

Töötan kolmekuulise summeeritud tööajaga. Siiani hüvitati ületunnid rahaliselt, nüüd tahetakse üle minna ületunnitöö hüvitamisele vaba ajaga. Arusaamatu on, millal mulle see vaba aeg siis tuleks anda, kui ületunnid selguvad alles arvestusperioodi lõpus, ja kas ma pean sellega nõustuma?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Urve Stroom:

Ületunnitöö on töötajaga kokku lepitud tööaega ületav töö. Seda võib teha poolte kokkuleppel või erandkorras tööandja nõudel. Ületunnitöö tegemisel tuleb silmas pidada, et täidetaks kõiki töölepingu seaduse (TLS) nõudeid igapäevase ja iganädalase puhkeaja osas.

TLS § 44 lg 6 kohaselt on ületunnitöö kompenseerimise eelduslikuks esimeseks valikuks täiendava vaba aja andmine võrdses ulatuses ületunnitöö ajaga. Kui töötaja ja tööandja ei ole ületunnitöö hüvitamise osas kokkulepet sõlminud, hüvitatakse töötajale ületunnitöö vaba aja andmisega. Samas on võimalus leppida kokku ka ületunnitöö hüvitamine rahaliselt. Sellisel juhul maksab tööandja töötajale ületunnitöö eest vähemalt 1,5 kordse töötasu.

Summeeritud tööaja arvestuse korral selguvad ületunnid tõesti alles arvestusperioodi lõpus. Kuna vaba ajaga hüvitamise eesmärk on kompenseerida ületunnitööd tehes kaduma läinud puhkeaeg, tuleks see anda võimalikult ruttu pärast arvestusperioodi lõppu, millel ületunnid tekkisid.

Print Friendly, PDF & Email