Ruhnu uue kiriku torni remont tekitab küsimusi

Ruhnu uue kiriku torni remont tekitab küsimusi

RUHNU UHKUS: Tööde alguseks Ruhnu uues kirikus on planeeritud oktoobrikuu. Foto: Delfi

Mardikatest puretud Ruhnu uue kiriku torn vajab kiiremas korras tugevdamist ning tööde teostamiseks on saadud ka euroraha. Ülla ettevõtmise juures on ainult üks aga: kogu tegevus jäeti kooskõlastamata hoone omaniku EELK Ruhnu Püha Magdaleena kogudusega.

Oma 13. septembri kirjas muinsuskaitseameti vaneminspektorile Rita Peirumaale küsib Ruhnu koguduse õpetaja Harry Rein, kas on seaduspärane, et torni tugevdustööde loataotlus on esitatud kirikuhoone omaniku EELK Ruhnu Püha Magdaleena kogudusega kooskõlastamata.

Veel huvitab õpetajat, kuidas teostatakse ehituslikku ja muinsuskaitselist järelevalvet, arvestades Ruhnu eraldatust. Kirja lõpus teatab Rein, et kogudus ei luba mürgiseid puidukaitsevahendeid kirikus kasutada.

Muinsuskaitse vaneminspektori Rita Peirumaa sõnul on tegu veaga, sest tööde teostamise loataotlus saadeti kooskõlastamiseks EELK kantslerile Urmas Viilmaale. Loomulikult on kiriku esindajaks tema sõnul kogudus.

Peirumaa loodab, et arusaamatused lahenevad, sest tööde alguseks on planeeritud oktoobrikuu. “On tavaline, et sisetöid, nagu seda on torni puitkonstruktsioonide tugevdamine, tehakse talveperioodil, mil välitöid on vähem,” ütles Peirumaa.

Muinsuskaitselist järelevalvet tööde üle teeb Hiiumaa vaneminspektor Dan Lukas. Mis puutub mürkide kasutamisse, siis tehakse tööd vastavalt projektile, mis mürke ette ei näe. Mardikate gaasitamine jääb seekord ära. Peirumaa sõnul püütakse säilitada nii palju vana, kui võimalik. Torni puitkonstruktsioone tugevdatakse uute puidust ja metallist elementide lisamisega.

Print Friendly, PDF & Email