Lugeja kiri: Mind valdas hämmastus (4)

Lugenud Heili Saare ja Helga Nurmekannu artiklit 15.09.2012 “Mis päevakeskuses tegelikult toimub”, valdas mind hämmastus ja kurbus. Jälle näevad, kuulevad ja räägivad pensionärid ainult halba.

Siis hakkas helisema telefon. Helistasid päevakeskuses töötavate ringide juhid ja liikmed, endised Kuressaare linna pensionäride ühenduse juhatuse liikmed, Tiia Tammsalut tundvad inimesed. Kõigil huulil küsimused: miks paari aasta taguseid sündmusi uuesti räägitakse, need ju ammu omavahel läbi arutatud ja erimeelsused selgitatud; miks sekkub pensionäride ühendus SA Kuressaare Hoolekanne töötajate tööülesannete jaotamisse, nende tööaja kasutamisse, see ju juhataja töö; miks arvatakse, et praeguses majanduslikus olukorras on tasuta lõunaid, et ringide juhid peavad töötama entusiasmist vabatahtlikkuse alusel; miks lülitas T. Tammsalu talvel oma tööruumist kütte välja ja istus laua taga pleed ümber jne, jne.

Kõik kiitsid T. Tammsalut kui head organisaatorit ja võimekat juhti, mitte võimukat, vaid töö tegemise ja tööaja kasutuse suhtes nõudlikku inimest; head suhtlejat ja abivalmis inimest, sh ka käsitöötoa naised. Avahoolduse juhi kohta ütles üks koduhooldust saav eakas, et ta on imeline töötaja, suure ja sooja südamega.

Mul on hea meel, et eakate hulgas on veel heatahtlikke ja arusaavaid inimesi. Soovin Tiia Tammsalule ja tema kaastöötajatele jõudu ja vastupidavust võitluses kurjuse ja pahatahtlikkusega.

Tiiu Kallas
Saare maakonna pensionäride ühenduse aktiivi esimees

Print Friendly, PDF & Email