Pensionäride bussisõidu-soodustus küsimärgi all (4)

Maanteeamet leiab, et terve rida Saaremaa avalikul bussiliiniveol kehtivaid sõidusoodustusi on vastuolus ühistranspordiseadusega.

Maanteeameti peadirektori Aivo Adamsoni Saare maavalitsusele saadetud kirjast selgub, et Saaremaa maakonnaliinidel kehtivad bussisõidusoodustused üliõpilastele, kuni 10aastastele lastele suveperioodil ja vanuritele alates 65. eluaastast on vastuolus transpordiseadusega. Täispileti ja sooduspileti hinnavahe Saare maakonnas on seitse senti liinikilomeetri kohta. “Iseenesest on arusaadav soov kehtestada täiendavaid sõidusoodustusi sotsiaalselt nõrgemas positsioonis olevatele sõitjate gruppidele, kuid seda tuleb siiski teha kooskõlas seadusega,” märkis Aivo Adamson.

Vastavalt seadusele saab Saare maavalitsus kasutada riigieelarvelist toetust avalikul liiniveol kuni 50protsendilise soodustuse tegemiseks õpilasele, sügava puudega isiku saatjale ja puudega lapse saatjale. Kõigile teistele sõitjagruppidele saavad sõidusoodustuse kehtestada valla- või linnavolikogu ning üksnes tingimusel, et soodustus kaetakse valla- või linnaeelarve vahenditest, viitas maanteeameti peadirektor. Näiteks Kuressaare linnas kehtib pensionäridele tasuta bussisõit, mille täies ulatuses katab Kuressaare linnavalitsus.

Saare maavanem Kaido Kaasik ütles, et maavalitsus peab seadust täitma ja seadusega vastuolus olevate sõidusoodustuste tegemine tuleb lõpetada. “Nüüd on küsimus selles, kas kohalikud omavalitsused tahavad need soodustused kinni maksta,” märkis maavanem, kelle sõnul maksavad omavalitsused juba praegu kinni ka poole õpilaste tasuta bussisõidu kuludest.

Print Friendly, PDF & Email