Uued pühakud saavad oma jumalateenistuse tekstid

Uued pühakud saavad oma jumalateenistuse tekstidSaaremaaga seotud uuspühakute auks koostatakse õigeusu kiriku tavasid ja õpetusi järgides jumalateenistuse tekstid. Nende koostajad käisid eile ka Kuressaare Nikolai kirikus.

Koos EAÕK metropoliit Stefanusega olid Saaremaale sõitnud metropoliit Joel ja preestrid Kreekast. Viimased ongi koostanud Eesti uusmärtrite auks peetavate jumalateenistuste korra.

Teadaolevalt on Saaremaaga seotud uusmärtrid Kuressaare püha preestermärter Vassili (Ristkok), Tornimäe preestermärter Arteemi (Vapper) ja Ratla külast pärit Võrumaa Antsla-Kraavi preestermärter Johannes. 1940.–41. a represseeritute ja märtritena oma usku tunnistanute mälestuspäev on 14. juuni.

Nikolai koguduse vaimulik ülempreester Andreas Põld (fotol) selgitas Saarte Häälele, et õigeusu kirikus on iga püha jaoks oma tekstid, mida kasutatakse selle päeva jumalateenistustel. Kõnealuseid tekste hakatakse nüüd kreeka keelest eesti keelde tõlkima ning praegu neid jumalateenistustel veel kasutatud ei ole.

”Õigeusu liturgiline päevatsükkel koosneb paljudest erinevatest jumalateenistuse tekstidest, kuhu pühakirja lugemiste vahele on lisatud ka sellele päevale kohased ehk siis n-ö muutuvad tekstid. Iga püha või pühaku lugu on ju erinev,” rääkis isa Andreas, avaldades lootust, et juba järgmise aasta leinapäeval saab pühakuid austada just nendele mõeldud tekstidega.

Järgmise sammuna peaksid isa Andrease sõnul valmima ka meie uuspühakute ikoonid. Nende valmimist järgmise aasta 14. juuniks aga veel lubada ei saavat.

Print Friendly, PDF & Email